Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

ANALIZA KOSZTÓW/KORZYŚCI I SPRAWIEDLIWOŚĆ ROZDZIELCZA

Teoria wymiany społecznej ma swoje korzenie w psychologii behawioralnej i analizie ekonomicznej. W tym ujęciu interakcja społeczna jest serią wymian, które łączą się zarówno z kosztami, jak i z korzyściami. W interakcji społecznej ludzie tracą co najmniej czas i energię. Są to podstawowe koszty działań. Z wzajemnej wymiany płyną jednak także korzyści, takie jak radość, miłość, nowy zawód, większy szacunek do siebie.

Z punktu widzenia wymiany społecznej analiza kosztów/korzyści stanowi podstawę zrozumienia interakcji społecznej i zakłada racjonalne podejście do utrzymywania związków społecznych. Należy przyjąć, że jednostki rozumieją koszty związane z transakcjami społecznymi i korzyści z nich płynące. Potrafią zatem ocenić, czy wymiana przyniesie im „zysk” (korzyści minus koszty). Jeśli wymiana nie przynosi zysku, interakcja może zostać zawieszona lub zakończona: jeśli przynosi zysk, może być kontynuowana.

Homans (1961) wprowadził pojęcie sprawiedliwości rozdzielczej. Sprawiedliwość rozdzielcza oznacza, że ludzie uczestniczący w interakcji społecznej spodziewają się zyskać korzyści mniej więcej proporcjonalne do poniesionych kosztów. Jest to główna idea modelu wymiany społecznej. Blau (1964) twierdził, że ludzie mają takie związki społeczne, na jakie zasługują. Jeśli jednostka chce utrzymać określony związek czy interakcję społeczną (ponieważ przynosi jej to pewne korzyści), musi być przygotowana na zaoferowanie partnerom w tym przedsięwzięciu tego, czego oczekują. Krótko mówiąc, jeśli chcemy coś dostać, musimy być przygotowani na to, by dawać.

Wczesne prace Homansa (1950, 1961) i Gouldnera (1960) koncentrują się na znaczeniu wzajemności w wymianie społecznej, czyli założeniu, że normy społeczne wymagają, by za przysługę zrewanżować się przysługą. Pogląd ten zakłada, że interakcja społeczna polega na prowadzeniu księgi społecznych przychodów i rozchodów. Stanowiące przychód korzyści muszą być w pewnym momencie odwzajemnione podobną, choć niekoniecznie taką samą, wartościaj Wzajemność traktowana jest jako podstawowa norma życia społecznego i ’ ny kierunkowskaz interakcji społecznych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.