Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Analiza teoretyczna zaprezentowana przez Bandurę

Wszystkim badanym polecono, by spróbowali wykonać serię zadań o stopniowanej trudności zarówno przed terapią, jak i po niej. Podczas gdy u badanych z grupy kontrolnej, którzy wykonywali tylko te dwa sprawdziany, a nie byli poddani żadnej terapii, nie wystąpiła zasadniczo żadna zmiana w zachowaniu, to w grupie odwrażliwiania i w grupie modelowania symbolicznego stwierdzono po terapii wyraźny wzrost liczby reakcji zbliżenia. Najskuteczniejszą techniką terapeutyczną było jednak modelowanie uczestniczące (participant modeling), w którym badani mieli do czynienia z rzeczywistym modelem i zapewniano im sterowane doświadczenia w kontaktowaniu się z obiektem budzącym lęk.

Zaprezentowana przez Bandurę (1977b) analiza teoretyczna różnych terapii o orientacji behawioralnej różni się pod istotnymi względami od analiz Wolpego i Eysencka. Zgadza się on z tym ostatnim, że jednym z dobroczynnych efektów tych terapii jest redukcja reakcji lękowych. Przykre emocje nie są jednak głównym powodem niezdolności do skutecznego radzenia sobie z budzącym lęk obiektem czy zdarzeniem ani też ich eliminacja nie jest podstawą zmiany zachowania w wyniku terapii. Trudności danej osoby wynikają z jej przeświadczenia, że nie jest w stanie uporać się z jakąś sytuacją. Zmiana, do jakiej doprowadzają techniki terapeutyczne, niezależnie od ich postaci, jest spowodowana wytworzeniem się u tej osoby poczucia własnej efektywności, oczekiwania, że może ona własnymi siłami poradzić sobie w różnych sytuacjach i osiągnąć pożądane wyniki. Lęk i inne podobne formy pobudzenia emocjonalnego służą przede wszystkim jako sygnały zbliżającego się zagrożenia, z którym prawdopodobnie nie będzie można sobie poradzić. Wyeliminowanie negatywnych emocji dzięki redukcji wrażliwości na symboliczne bodźce, dzięki zastosowaniu odprężenia (relaksacji) lub innych podobnych technik, pomaga usunąć jeden z czynników sprzyjających temu, że danej jednostce brak wiary we własną efektywność. Doświadczenia zastępcze, takie jak obserwowanie modela wykonującego z powodzeniem czynność wzbudzającą strach, również mogą mieć dobroczynny wpływ, pozwalając jednostce wytworzyć bardziej realistyczne oczekiwania co do efektów jej reakcji i przekonując ją, że jeśli będzie się starać, to również będzie zdolna nauczyć się skutecznych zachowań instrumentalnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.