Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

ANGYAL I ROZWÓJ OSOBOWOŚCI CZ. II

Zdrowie i nerwicę należy uważać za dwa zorganizowane procesy, dwie dynamiczne konfiguracje czy struktury organizujące ten sam materiał, tak że każdy element ma swe miejsce w dwóch różnych strukturach. Mogą między nimi następować zmiany, trwałe lub krótkoterminowe, w dowolnym kierunku, lecz w każdym momencie dana osoba jest albo zdrowa, albo neurotyczna, zależnie od tego, który system dominuje (1965, s. 103).

Angyal porównuje tę dwoistą organizację osobowości do dwuznacznej figury, którą można spostrzegać na dwa sposoby. Elementy figury pozostają te same, lecz to, co widzimy, się zmienia. Z tej teorii uniwersalnej dwuznaczności, jak nazywa ją Angyal, wynikają daleko idące wnioski, jeśli chodzi o leczenie osób nerwicowych.

Wyklucza ona pojmowanie nerwicy jako zgniłej części zdrowego jabłka lub ograniczonego, wyodrębnionego guza wewnątrz danej osoby czy też rośliny, którą można wyrwać z korzeniami nie zakłócając ani nie zmieniając reszty osobowości. Osoba neurotyczna jest neurotyczna wszędzie, w każdej sferze swego życia, we wszystkich szczelinach i rysach swej egzystencji (1965, s. 103-104).

Rozwój przebiega wzdłuż trzech wymiarów osobowości. Na wymiarze głębi (pionowym – przyp. tłum.), poczynając od średniej pozycji na skali, człowiek rozwija się zarówno na zewnątrz, jak i do wewnątrz. Kształtuje zarówno głębsze potrzeby, jak i bardziej złożone wzorce zachowania, za których pomocą zaspokaja te potrzeby. Na wymiarze progresywnym rozwój oznacza zwiększoną wydajność i produktywność. Człowiek osiąga swe cele bardziej bezpośrednio, przy mniejszej liczbie jałowych ruchów. Na wymiarze poprzecznym rozwój prowadzi do lepszej koordynacji i większej różnorodności zachowania. Harmonijny rozwój na wszystkich trzech wymiarach wzbogaca i rozszerza osobowość.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.