Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Badania nad pracą i sprawnością

Pewna część pracy może być przyśpieszona wsku- tek skrócenia czasu decyzji, co pozostawia więcej czasu na procesy percepcji i decyzji w następnej fazie działania. Przy przerzucaniu dźwigni poprzez położenie środkowe do innych pozycji stosownie do sygnału świetlnego na ekranie, opóźnienie decyzji u ludzi starszych spowodowane jest częściowo kontrolą wykonania poprzedniego ruchu, a częściowo dłużej trwającym wyborem kierunku ruchu. Zmiana w jednej części wykonywanego działania (np. zwłoka przy wyborze kierunku ruchu) powoduje skutki, widoczne w całej pracy. O sprawności stanowią elastyczne programy zachowania się, które można zastosować do zmiennych warunków zadania. Jednak dla uzyskania tej elastyczności doświadczenie i szkolenie człowieka muszą obejmować różnorodne warunki. Na przykład, wprawa w kierowaniu jednym samochodem nie oznacza jeszcze bynajmniej sprawności kierowania samochodami o odmiennych właściwościach.

W badaniach nad pracą i sprawnością dąży się także do ustalenia empirycznych praw, które można wyrazić ilościowo. Łatwo powiedzieć, iż w miarę starzenia się ludzie stają się bardziej powolni, trudno jest jednak określić to ilościowo. Rozpatrzmy tak proste zadanie, jak sortowanie kart do gry. Zadanie to będzie wykonane najszybciej, gdy nie potrzeba dokonywać wyboru, tylko układać karty jedną po drugiej. Działanie będzie bardziej powolne przy rozdzielaniu talii czerwonej od niebieskiej, przy podziale według czterech kolorów lub, gdy przy podziale według kolorów należy dodatkowo oddzielić figury. Oprócz czynności nie wymagających wyboru badany musi wybierać między dwiema, czterema lub ośmioma możliwościami. Zależność między czasem potrzebnym na decyzję a liczbą wyborów jest dosyć prosta. W pewnych granicach można ustalić, iż logarytmiczny wzrost liczby wyborów powoduje arytmetyczny przyrost czasu:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.