Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Badania nad rozwojem wyższej czynności nerwowej dziecka

Niemałą rolę w psychologii’radzieckiej odegrały badania nad r.oż-, wojem wyższej czynności nerwowej dziecka: Wspominaliśmy jut o pracach z tego zakresu prowadzonych w latach dwudziestych w Leningradzie, pod kierunkiem Biechtieriewa. i Szczełowanowa. Jeszcze ważniejsze znaczenie miały badania nawiązujące bezpośrednio do teorii

I. P, Pawłowa, a, rozpoczęte w latach 1907 -1908 przez N. I. Krasno- gorskiego (1882 – 1961) iw 1917 r. przez A. G. í w á n o w a – Smoleńskiego, bliskich współpracowników Pawłowa. Rozszerzyły się one znacznie od 1927 r., gdy Pawłów po raz pierwszy sformułował swą koncepcję o istnieniu specyficznego dla wyższych czynności nerwowych człowieka- drugiego układu sygnałowego. Wprawdzie psychologowie nie od razu docenili znaczenie tej problematyki i związanych z nią badań: przebudowa psychologii w latach trzydziestych i czterdziestych odbywa się raczej niezależnie od tych badań, a nawet w sytuacji pewnego odgradzania się od rzekomo wulgarnego materializmu teorii Pawłowa. Jednak potem następuje zwrot – w latach 1949 i 1950 na szeregu poważnych sesji naukowych, odbytych z okazji setnej rocznicy urodzin Pawłowa, przedstawiono dorobek jego szkoły i udowodniono, że teoria odruchów warunkowych stanowi istotne osiągnięcie przyrodoznawstwa, zgodne w swych założeniach z filozofią materializmu dialektycznego, i że ma jednocześnie duże znaczenie także dla psychologii. Narada psychologów w 1952 r. przenosi te wnioski na teren psychologii, nadając nowy kierunek dalszemu jej rozwojowi. Wprawdzie dogmatyzm w traktowaniu tej teorii w owych latach utrudnia jej twórcze wykorzystanie i prowadzi do jej wulgaryzacji oraz przesadnego „fizjologiżowania” psychologii (a nawet pedagogiki), jednak późniejsze dyskusje, oparte na mnożących się pracach badawczych, korygują te skrajne poglądy, umożliwiając właściwe i płodne wiązanie psychologii z fizjologią,

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.