Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

BADANIA POPRZECZNE

W większości wypadków stosuje się dużo ekonomiczniejsze od podłużnych – badania poprzeczne, przydatne szczególnie wtedy, kiedy interesują nas bardziej właściwości dzieci w różnym wieku niż proces rozwoju.

Mogą to być np. właściwości uwagi dzieci 3-letnich, czy też zachowanie się w takich sytuacjach, jak: pierwszy dzień nauki w szkole, kino, oglądanie humorystycznej kreskówki: może nas tu interesować, jak reagują podlotki na osobę płci przeciwnej, jak opisują dzieci w danym wieku określony rodzaj obrazka, jak szybko rozwiązują określone zadania arytmetyczne, ile prostych czynności wykonają w określonym czasie dzieci w określonym wieku, czy też w porównaniu z dziećmi młodszymi bądź starszymi.

Szczególnie użyteczne są badania poprzeczne, gdy chodzi nam o uzyskanie wstępnej ogólnej orientacji w procesie rozwoju, aby dowiedzieć się, c o poddawać dalej szczegółowej analizie.

Zamiast przeprowadzać badania z tymi samymi jednostkami w młodszym i starszym wieku, porównuje się w badaniach poprzecznych grupy dzieci: młodszych i starszych. Zamiast czekać np. 30 lat, aż niemowlęta dorosną, możemy w ciągu bardzo krótkiego czasu poddać badaniu grupy dzieci np. rocznych, 2-letnich, 3-letnich itd., ąż do wieku dojrzałego (stać nas w takim przypadku na zbadanie grup znacznie liczniejszych niż w toku badań podłużnych). Następnie porównujemy wyniki badania grup reprezentujących różny wiek i na tej podstawie wyciągamy wnioski, jak przebiega rozwój, czy też jakie właściwości są charakterystyczne dla dzieci każdego wieku. Badania tego typu nazywamy badaniami poprzecznymi, gdyż dokonujemy wówczas jak gdyby poprzecznego przekroju rozwoju na różnych poziomach. Zastępują nam one często z konieczności znacznie mniej ekonomiczne badania podłużne, szczególnie w toku badań nad właściwościami dzieci związanymi z ich wiekiem.

W przypadku badań poprzecznych porównujemy ze sobą zazwyczaj średnie wyniki grup. Wiążą się z tym pewne ograniczenia możliwości stosowania tych badań. Nie można za pomocą badań poprzecznych dojść do poznania różnic indywidualnych w przebiegu procesu rozwoju, wpływu przebiegu rozwoju w określonych okresach na dalsze życie jednostki, ani też stwierdzić, czy określone cechy człowieka są stałe, czy też zmieniają się w .ciągu życia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.