Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Badania z zastosowaniem techniki Q

Pojawienie się na Uniwersytecie Chicagowskim angielskiego psychologa Williama Stephensona okazało się wielkim dobrodziejstwem dla Rogersa i jego współpracowników. Opracowane przez niego metody badawcze nadają się szczególnie do badania obrazu samego siebie metodą analizy jednego przypadku. Metody te określa się jako technikę Q Stephensona.

Należy wprowadzić rozróżnienie między samą techniką Q Stephensona a jej logicznymi podstawami, określanymi przez Stephensona jako metodologia Q. Za pomocą metodologii Q wywodzi się z teorii logiczne hipotezy, które mogą być następnie testowane przy użyciu techniki Q. Jednakże badacz może posługiwać się techniką Q bez odwoływania się do metodologii Q. Tak właśnie postępowali Rogers i jego współpracownicy. Różnica między modelem badań wypracowanym przez Stephensona a badaniami przeprowadzonymi pod auspicjami Rogersa będzie wyraźnie widoczna, jeśli porównamy badania Nunnally’ego (1955), ucznia Stephensona, z badaniami uczniów Rogersa – Butlera i Haigha (1954). Oba te badania dotyczyły zmian w obrazie ja przed i po terapii. Nunnally zastosował schemat eksperymentalny wywodzący się z metodologii Q oraz pełny komplet technik Q, przeprowadził także analizę czynnikową. Butler i Haigh zastosowali jedynie technikę sortowania (Q-sort) i obliczyli korelacje intraosobnicze. Poza tym Nunnally – zgodnie z zaleceniem Stephensona – analizował jeden przypadek, natomiast Butler i Haigh badali większą liczbę osób.

Co to jest technika g? Zasadniczo jest to metoda służąca do systematycznego badania wyobrażeń jednostki o sobie samej, aczkolwiek może być ona stosowana również do innych celów. Osoba badana tą techniką dostaje plik twierdzeń i proszona jest o posortowanie ich zgodnie z uprzednio ustalonym rozkładem, obejmującym kontinuum od twierdzeń najlepiej charakteryzujących osobę wykonującą sortowanie do twierdzeń najmniej do niej pasujących. Ustalony rozkład ma w przybliżeniu charakter rozkładu normalnego i jest dokładnie taki sam dla wszystkich osób badanych w danym eksperymencie. Te stałe własności rozkładu pozwalają na szybkie przeprowadzenie obliczeń statystycznych, ponieważ wszystkie sortowania są w sposób wymuszony dokonywane tak, by tworzyły rozkłady o tej samej średniej i tym samym odchyleniu standardowym.

Sortowania mogą odzwierciedlać nie tylko to, jak ludzie spostrzegają siebie obecnie, lecz także to, jacy chcieliby być (ja idealne), jacy byli mając 15 lat, jak są spostrzegani przez swoje matki itd. Można zastosować tyle różnych sortowań – czyli zmiennych (variates) – ile zdecyduje się użyć dany badacz. Na przykład Bowdlear (1955), badając pacjenta z epilepsją przechodzącego terapię, zastosował 25 sortowań. Wyniki uzyskane w takim wielozmiennowym schemacie badawczym mogą być analizowane za pomocą metod korelacyjnych, analizy czynnikowej lub analizy wariancji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.