Identyfikacja

Pojęcie to wprowadziliśmy w poprzednim podrozdziale, aby łatwiej wyjaśnić proces kształtowania ego i superego. W niniejszym kontekście identyfikację można określić jako metodę, za której pomocą dana osoba przejmuje cechy innej osoby i czyni je integralną częścią własnej osobowości. Człowiek uczy się redukować napięcie kształtując swe zachowanie według zachowania kogoś innego. Freud wolał termin identyfikacja od bardziej znanego terminu naśladowanie, ponieważ – jego zdaniem naśladowanie oznacza jakieś powierzchowne i krótkotrwałe kopiowanie czyjegoś zachowania, podczas gdy jemu było potrzebne słowo, które przekazywałoby ideę mniej lub bardziej trwałego włączenia w osobowość.

Czytaj dalej Identyfikacja

MAJĄTEK

Różnice w dochodach bogatych i biednych są niewielkie w porównaniu z różnicami w ich majątku, czyli całościowej wartości wszystkich pieniędzy i dóbr wartościowych kontrolowanych przez jednostkę czy rodzinę. Dobra obejmują takie papiery, jak akcje i obligacje, oraz mienie osobiste, takie jak nieruchomości, samochody i łodzie. Obliczono, że górne 12% rodzin amerykańskich kontroluje około 38% dóbr kraju (Amerykańskie Biuro Spisu Ludności, 1986).

Czytaj dalej MAJĄTEK

Leukomogeneza – dalszy opis

Istotą leukomogenezy jest więc przerwanie subtelnych, współpracujących ze sobą wzajemnych związków w obrębie wieloetapowo przebiegającego procesu proliferacji i różnicowania komórek. Proces regulujący proliferację i różnicowanie komórek jest niezwykle skomplikowany i nie ogranicza się tylko do aktywacji protoonkogenów, jednak ta aktywacja stanowi bardzo istotny czynnik. Również aktywacja niewirusowa ma wpływ na niewłaściwą aktywację protoonkogenów. Polega ona na następujących zjawiskach:

Czytaj dalej Leukomogeneza – dalszy opis

Problem związków człowieka ze społeczeństwem

Fromm wskazuje także, że wtedy, gdy społeczeństwo zmienia się pod jakimś ważnym względem, jak przekształcenie się feudalizmu w kapitalizm lub zastąpienie pracy indywidualnych rzemieślników przez system fabryczny, zmiana taka zwykle powoduje zaburzenia w charakterze społecznym ludzi. Stara struktura charakteru nie pasuje do nowego społeczeństwa, co wzmaga poczucie alienacji i rozpaczy u danej osoby. Jest ona odcięta od tradycyjnych więzi i dopóki nie wytworzy nowych stosunków przynależności i nowych powiązań, czuje się zagubiona. W czasie takich okresów przejściowych człowiek łatwo staje się ofiarą wszelkiego rodzaju cudownych, uniwersalnych środków zaradczych, które oferują ucieczkę od samotności.

Czytaj dalej Problem związków człowieka ze społeczeństwem

Słabości metodologiczne psychoanalizy

Współcześni psychologowie zgromadzili ogromny materiał empiryczny na temat funkcji i struktury procesów poznawczych. Wynika z niego, że człowiek jest pewnym układem poznawczym, który przetwarza informacje (information Processing system). Przyjmuje informacje ze świata zewnętrznego, czyli spostrzega: koduje je w pamięci trwałej: wreszcie operuje tymi informacjami, czyli myśli. Procesy poznawcze nie są przypadkowe, odbywają się one zgodnie z pewnymi programami lub planami czynności. O ile dzięki motywacji człowiek wie, co warto osiągnąć, o tyle dzięki poznaniu orientuje się, co można zdobyć.

Czytaj dalej Słabości metodologiczne psychoanalizy

Przebudowa życia rodzinnego

Rzecz jasna jednak, iż przebudowa życia rodzinnego na tej nowej osnowie wymaga szeregu dopełniających zmian w strukturze społecznej w ogóle, a zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi i ich wychowania. Skoro ojciec i matka wychodzą poza dom i nie mają możności powierzyć opieki nad dziećmi komuiś z domowników, powstaje konieczność instytucji, które mogłyby w tej sytuacji wziąć dziecko w opieką. Muszą być stworzone żłobki, dziecince i- przedszkola, w których dziecko znalazłoby nie tylko opiekę, ale gdzie stosowano by również wobec niego właściwe środki wychowawcze. Społeczeństwo, które angażuje, oboje rodziców do zawodowej pracy, musi postarać się o to, ażeby dzieci pochodzące z takich małżeństw mogły wychowywać się normalnie. Przy spełnieniu tego dezyderatu scharakteryzowane powyżej przeobrażenie życia małżeńskiego nie będzie oczywiście sprowadzać ujemnych konsekwencji i w stosunku do dzieci, i w stosunku do wzajemnego pożycia małżonków. Trzeba tu przyjąć, że techniczne i organizacyjne ułatwienia w otrzymywaniu posiłków rozwiążą również trudności w zakresie gospodarstwa domowego, którego struktura nie będzie pozwalała na sporządzanie i przygotowywanie wszystkiego w ramach domu.

Czytaj dalej Przebudowa życia rodzinnego

Liczenie się więcej niż jednego łańcucha równocześnie

Jedną z godnych uwagi „prawd” na temat uczniów jest stwierdzenie, że mogą oni uczyć się więcej niż jednej rzeczy w tym samym czasie. Oczywiście może to być zarówno z korzyścią, jak i ze szkodą dla uczniów (i nauczycieli), ponieważ nie zawsze uczą się oni tego, co właściwe. Na przykład, jak wynika z faktów przytoczonych w niniejszym rozdziale (a także w rozdziale 3.), uczymy się reagować emocjonalnie na bodźce poznawcze w tym samym czasie, gdy uczymy się reakcji poznawczych. Zazwyczaj przyswajamy sobie pozytywne reakcje emocjonalne wobec tych bodźców poznawczych i psychomotorycznych, na które uczymy się reakcji pozwalających uzyskać wzmocnienie. Występuje również zjawisko odwrotne, polegające na tym, że uczniowie starają się unikać bodźców poznawczych i psychomotorycznych, które w przeszłości prowadziły do kary.

Czytaj dalej Liczenie się więcej niż jednego łańcucha równocześnie