Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Charakter psychicznego rozwoju człowieka

W przeciwieństwie do tego proces przyswajania, który w ogóle nie istnieje u zwierząt, jest procesem nabywania przez człowieka doświadczenia gatunkowego, ale nie filogenetycznego doświadczenia zwierzęcych przodków, lecz ludzkiego doświad- czenia gatunkowego, tj. doświadczenia społeczno-historycznego poprzednich pokoleń, ludzkich. Dziedziczna struktura człowieka nie zawiera tego doświadczenia, znajduje się ono nie wewnątrz, lecz na zewnątrz niego, w zewnętrznym obiektywnym -świecie, w otaczających człowieka ludzkich wytworach i zjawiskach. Ten świat – świat przemysłu, nauki i sztuki – wyraża rzeczywistą naturę ludzką, wynik społeczno-historycz- nych zmian ludzkości. Ten świat właśnie daje człowiekowi to, co ludzkie.

Opanowanie tego świata zewnętrznego, przyswojenie go sobie przez człowieka, stanowi proces, w którego wyniku interio- ryzują się uzewnętrznione zdolności ludzkie i stają się zdolnościami jednostki, rzeczywistymi „narzędziami indywidualności ludzkiej”.

Myśl o szczególnym charakterze psychicznego rozwoju człowieka jako o procesie przebiegającym w oparciu o przekazywanie i przyswajanie przez jednostkę tego wszystkiego, co nagromadziły poprzednie pokolenia, staje się coraz bardziej rozpowszechniona w psychologii (patrz np. Piśron, 1958, 1959).

Na czymże więc polega ten proces przyswajania sobie przez poszczególne jednostki osiągnięć rozwoju społecznego ludzkości, uprzedmiotowionych i skrystalizowanych w obiektywnych produktach pracy zbiorowej: proces, który jest jednocześnie procesem kształtowania zdolności specyficznie ludzkich?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.