Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Choroba białaczkowa i jej wpływ na ludzi – kontynuacja

Zastosowane metody badawcze pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytanie, stanowiące problem pracy, uwzględniając świadome, jak i nieświadome motywy postępowania osób tworzących rodzinę. Dla opisania rodzin zastosowano następujące metody: Der Gießen Test, autorów D. Beckmanna i H. E. Richtera w wersji A. Januszewskiego, Rozmowę Kierowaną, Test Zdań Niedokończonych oraz Test Rysunku Rodziny w wersji M. Braun- -Gałkowskiej. Metody te miały za zadanie ukazać rzeczywistość rodziny, jaka istniała przed, jak i w trakcie trwania choroby, a więc poruszyły zagadnienia dotyczące przeszłości i przyszłości, świata przeżywanych emocji, jakości relacji rodzinnych oraz dotykały zarówno samej rodziny, jak i otoczenia systemu rodzinnego: wreszcie szukały odpowiedzi na te same pytania w różnych wymiarach funkcjonowania psychicznego – na poziomie świadomym i nieświadomym osób badanych. Przykładowo, odpowiedzi uzyskane z Rozmowy Kierowanej i Gießen Testu mają charakter odpowiedzi świadomych, natomiast Test Rysunku Rodziny dociera do warstw nieświadomych. Zastosowany w pracy Test Zdań Niedokończonych dostarcza materiału, który jest bliższy poziomowi jawnych postaw i zachowań, czyli metoda ta znajduje się „pomiędzy” technikami projekcyjnymi a metodami kwestionariuszowymi. Szerzej ten temat omówiony został przy przedstawieniu metod badawczych.

Opis każdej rodziny jest odpowiedzią na pytanie: Jak funkcjonuje rodzina z dzieckiem chorym na białaczkę? Każda z nich jest odpowiedzią jedyną i niepowtarzalną, bowiem pod każdym wynikiem kryje się niepowtarzalny, przeżywający własne cierpienie człowiek. Uzyskano więc trzydzieści możliwych odpowiedzi. Należało postawić kolejne pytanie: Czy w ramach badanych rodzin istnieją pewne podobne do siebie cechy całych systemów rodzinnych, które pozwolą stworzyć typy „rodzin białaczkowych”?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.