Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

CO TO JEST TEORIA?

Podobnie jak każdy wie, z czego składa się osobowość, tak każdy wie, czym jest teoria! Najbardziej powszechne jest przekonanie, że teoria jest przeciwieństwem faktu. Teoria to jest nie udowodniona hipoteza lub spekulacja dotycząca rzeczywistości, co do której nie wiadomo jeszcze, czy jest prawdziwa. Kiedy teoria jest już potwierdzona, staje się faktem. Istnieje pewne podobieństwo między tym poglądem a znaczeniem terminu „teoria”, jakiego chcemy tutaj bronić, albowiem zgadzamy się, iż nie jest rzeczą wiadomą, czy teoria jest prawdziwa. Jednakże pod innym względem nie zgadzamy się, ponieważ pogląd zdroworozsądkowy zakłada, że teoria może okazać się prawdziwa, czyli zgodna z faktami, jeśli uzyska się dane potwierdzające ją. Zgodnie z naszym poglądem teorie nigdy nie są prawdziwe ani fałszywe, aczkolwiek takie mogą być ich implikacje – wywodzące się z nich twierdzenia.

Poniżej przedstawiamy podsumowanie dość powszechnych i klasycznych rozważań metodologów i logików zajmujących się nauką. Nie istnieje oczywiście powszechna zgodność co do tych problemów, przedstawiony punkt widzenia nie jest jednak oryginalny, ma raczej charakter wypadkowej istniejących poglądów. Początkujący student może mieć nieco trudności w pełnym zrozumieniu niektórych idei. Możemy tylko uczciwie powiedzieć, że ich zrozumienie nie jest konieczne, aby przeczytać i zrozumieć pozostałe części tej książki. Z drugiej strony, jeśli czytelnik jest zainteresowany tą dziedziną, a jeszcze nie poznał jej głębiej, to byłoby lepiej, by zaznajomił się z pracami obszerniejszymi niż ten krótki rozdział. Istnieje wiele znakomitych źródeł, które w sposób szczegółowy ujmują te zagadnienia (na przykład Conant, 1947: Feigl i Brodbeck, 1953: Feigl i Sellars, 1949: Frank, 1949: Hanson, 1958: Hempel, 1952: Kuhn, 1962: Lakatos i Musgrave, 1974: Suppe, 1974: Turner, 1967).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.