Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Eksperymenty – transfer negatywny i pozytywny cz. II

W świetle wyników uzyskanych przez autora (tabela 25) okazuje się, że liczba prób niezbędnych do wyuczenia się materiału testowego zależała od podobieństwa reakcji i stopnia wyuczenia się listy początkowej. W miarę zwiększania się stopnia podobieństwa reakcji obu materiałów, osiągnięcie kryterium wymagało mniej prób. Wpływ podobieństwa reakcji był mniej wyraźny przy słabym stopniu wyuczenia się materiału początkowego. W drugim i trzecim eksperymencie stwierdzono nawet transfer pozytywny. Wyniki badań Underwooda wydają się bardzo interesujące, ponieważ uzyskano w nich transfer pozytywny w warunkach, które jak mogło się wydawać – powinny były spowodować transfer negatywny. Trudność uzyskania transferu negatywnego w toku uczenia się nowych reakcji na bodźce materiału początkowego w badaniach prowadzonych przy użyciu materiału słownego może być wynikiem ścierania się przeciwstawnych wpływów: pozytywnego i negatywnego. Ucząc się materiału początkowego, osoby badane, oprócz skojarzeń pomiędzy poszczególnymi elementami (bodźcami i reakcjami), uczyły się prawdopodobnie sposobu uczenia się. Pozytywny wpływ tego rodzaju transferu niespecyficznego może być tak duży, że przypuszczalnie niweluje negatywny wpływ transferu specyficznego. Wydaje się, że w celu wyjaśnienia, jakie czynniki wywołują transfer negatywny, trzeba by w eksperymentach nad tym zjawiskiem wyeliminować możliwość występowania transferu polegającego na „uczeniu się uczenia”. Należy przypuszczać, że zjawisko to powinno wyraźnie wystąpić w zakresie pamięci krótkoterminowej (Budohoska, 1967: Budohoska i Sierpińska 1973).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.