Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Etap wdrażania się do pracy

Witalisowi zwrócono uwagę na konieczność przezwyciężenia pewnej bezwładności. Jego wyraźna cecha – zdolność do głębokiej koncentracji w czasie pracy – stanowi źródło niepożądanych zjawisk ubocznych: nie zauważa on swoich błędów. Polecano mu wykonywanie specjalnych kontrolnych pomiarów, nawet jeśli „wyczucie” rąk było dobre. Celem tego był trening w giętkości, w umiejętności przestawiania się. W wydawanych poleceniach majster, licząc się z indywidualnymi właściwościami każdego z uczniów, opiera się na tych stronach ich pracy, które nie wpływają na zmniejszenie, a przeciwnie, sprzyjają zwiększeniu wydajności pracy.

Pierwsze podsumowanie wyników umożliwia druga, kontrolna seria. W serii tej znajdują się rezultaty obróbki powierzchni stożkowej (tab. 2). Rycina 2 a, b wykazuje, że rzeczywiście wy- stąpiły pewne zmiany w kierunku pożądanych rezultatów. U Wasyla zmniejszył się rozkład czasów wykonywania każdego detalu. Tylko przy 5 detalu można było zaobserwować istotny skok czasu z 312 do 440 sek. i nie bardzo zauważalny skok na 17 detalu ze 143 do 200 sek.: zasadnicza linia krzywej spadła równomiernie, tempo przebiegu pracy narastało i nie było wyraźnego, podobnie jak w pierwszej serii, przedziału między średnią i ostatnim etapem pracy. Przeciwnie, -czas na ostatnim etapie polepszył się dwukrotnie w porównaniu ze średnią, przy 15 detalu wynosił 160 sek., natomiast przy 28 – 29 detalu jedynie 80 sek. W ten sposób Wasyl nie robi już wrażenia „wyczerpującego się”.

Etap wdrażania się do pracy Witalisa znacznie się skrócił, a nawet, można powiedzieć, praktycznie w ogóle nie zaznaczył się wyraźnie, jak to miało miejsce w serii pierwszej. Pięć pierwszych detali opracował w jednakowym czasie 240, 220, 230 sek. Potem jeszcze raz dokładnie zmierzył detale (kontrolował, czy nie robi błędów). Być może, ta zmiana pracy stała się przyczyną zwiększenia się czasu do 270 sek. Dalej krzywa spada nierównomiernie. Widać z tego, że Witalisowi trudno jest przyzwyczaić się do częstej zmiany działalności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.