Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Gerontologia – dalszy opis

Można wyraźnie rozróżnić dwa podstawowe cele gerontologii: pierwszy polega na przedłużaniu życia, a drugi na maksymalnym zwiększaniu sił żywotnych i możliwości korzystania z życia przy jego obecnej długości. Jeżeli nawet pierwszy cel zostanie osiągnięty – drugi prawdopodobnie pozostanie, a może nawet stać się bardziej palącym. Decydującymi dziedzinami badań w naukach biologicznych staną się zapewne biologia molekularna i zagadnienia mutacji somatycznej (somatic mutation), przemiana materii w komórce, choroby i niedobór tlenu w organizmie, dietetyka i genetyka. Cechy genetyczne korzystne dla wieku podeszłego muszą być genetycznie powiązane z cechami korzystnymi dla dobrego stanu zdrowia i mniejszą śmiertelnością w okresie rozwoju i reprodukcji. Nauki behawioralne powinny rozwiązywać problemy starzenia się funkcji (we współdziałaniu z psychofizjologią) oraz problemy stressów, uczenia się percepcyjno-motorycz- nego i społecznego (łącznie z pozytywnym i negatywnym transferem), motywacji i postaw, ekologii i ról społecznych. Degeneracja fizjologiczna (niezależnie od przyczyn), zwłaszcza układu nerwowego, musi być nadal traktowana jako podstawa dla psychologicznych i socjologicznych badań nad procesem starzenia się. Przykładowo można wskazać, że zmiany pod wpływem wieku w sprawności intelektualnej i zmiany w zapisie EEG stają się wyraźniejsze w ostatnich dwu lub trzech latach życia starszego człowieka. Skutki tego można wykryć nie tylko u osób z wyraźnymi objawami chorób degeneracyjnych, ale także – choć już w mniejszym stopniu – u osób z zaburzeniami nieznacznymi (subklinicznymi). Dalsze badania (np. przy użyciu testów badających uszkodzenia mózgu) mogą dostarczyć również danych użytecznych dla diagnozy i prognozy w psychiatrii geriatrycznej. Pomiary sprawności per- cepcyjnej i motorycznej, a także pomiary osobowości, postaw i motywacji mogą także dostarczyć danych dla przewidywania zmian związanych z wiekiem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.