Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Głuptactwo – dalszy opis

Zdolność uczenia się jest u głuptaków znacznie upośledzona, aczkolwiek czyni się próby tworzenia dla nich szkół i klas specjalnych. Efekty zależą w dużej mierze od głębokości upośledzenia. Zwraca się jednak uwagę na niedostatek w zakresie metod kształcenia i formułuje przypuszczenia, że rzeczywiste możliwości głuptaków są większe niż to, co osiągają oni aktualnie. Trudności w nauce szkolnej przy zastosowaniu dotychczasowych metod są duże. Zdarza się na przykład, że przyswojonej z dużym wysiłkiem umiejętności czytania nie towarzyszy zdolność rozumienia tekstu nawet bardzo łatwego. Trudne jest również systematyczne szkolenie zawodowe, aczkolwiek intensywne próby są czynione i efekty ich zdają się wskazywać na możliwości dawniej nie wykorzystywane. Oczywiste jest, że metody muszą być dostosowane do stopnia niedorozwoju. Również więc i z tych względów wyodrębnienie w bardzo zróżnicowanej grupie głuptaków osób lżej i głębiej upośledzonych wydaje się pożądane.

Część lżej upośledzonych głuptaków przystosowuje się do życia względnie samodzielnego i nie musi przebywać w zakładach. Natomiast głębiej upośledzeni powinni ze względów społecznych przebywać w ciągu całego życia w zakładach i tam mogą wykonywać pod kierunkiem proste czynności o charakterze pracy zawodowej. Iloraz inteligencji lżej upośledzonych głuptaków (wg nowej klasyfikacji: umiarkowanie upośledzonych umysłowo) waha się w granicach od 36 do 51, głębiej upośledzonych (wg nowej klasyfikacji: znacznie upośledzonych umysłowo)’—w granicach od 20 do 35.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.