Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Idealizm młodzieńczy

Idealizm młodzieńczy rzutuje na różne dziedziny życia młodzieży: miłość, przyjaźń, kontakty z przyrodą, wybór zawodu itp. Wielu autorów, i to w różnych krajach, uważa w dalszym ciągu idealizm za charakterystyczną cechę dorastającej młodzieży. Nie jest to już jednak pogląd powszechny, a nawet autorzy piszący o idealizmie akcentują z jednej strony duże różnice pod tym względem wśród młodzieży z różnych klas i warunków społecznych, z drugiej zaś częste występowanie u tych samych osobników – obok idealizmu–sprzecznych z nim postaw egoizmu, trzeźwego realizmu, konformizmu społecznego itp.

Wśród autorów amerykańskich E. B. Hurlock (1965, s. 29) akcentuje idealizm młodzieńczy, stwierdzając, że każdy dorastający ma wysokie ideały i wymagania dotyczące siebie, rodziny, przyjaciół, społeczeństwa, ojczyzny. D. P. Ausubel (1954, s. 252) uważa moralny perfekcjonizm za zjawisko charakterystyczne dla dorastających, widzi jednak u różnych typów jednostek różne jego znaczenie i źródła. W jednych wypadkach może to być wyraz naiwności, impulsywności i braku doświadczenia u młodocianego lub jego początkowej reakcji – rozczarowania – przy zetknięciu się ze zjawiskami zła i korupcji w pewnych dziedzinach życia publicznego, które uważał dotychczas za doskonałe. W innych jednak wypadkach perfekcjonizm młodych może mieć to samo znaczenie, co przesadnie manifestowany cynizm, mianowicie może być pewną formą agresji przeciwko światu dorosłych, wywołanej silną tendencją do negatywnej oceny wszelkiego postępowania dorosłych. Cyniczny młodzieniec przystępuje jakby do rywalizacji, stara się prześcignąć jeszcze to krytykowane postępowanie dorosłych, być jeszcze gorszym od nich, podczas gdy perfekcjonista w porywie przekonania o własnej uczciwości staje się bojownikiem o prawdę i dobro przeciwko „beznadziejnie złemu światu”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.