Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Inteligencja – Lehman

Lehman zastanawiał się również nad przyczynami i skutkami spadku osiągnięć intelektualnych w Okresie średniej i późnej dojrzałości. Nie był on skłonny do uznawania poglądu o rzeczywistym obniżaniu się inteligencji osób dorosłych w zwiąźku z wiekiem. Uważał, że inteligencja człowieka dorosłego jest nieodłącznie związana z motywacją do myślenia i uczenia się oraz z naturalną tendencją do korzystania z własnego doświadczenia, które jest oczywiście większe u ludzi starszych. Utrwalone postawy, obniżona odporność fizyczna, gorsza sprawność biologiczna i trudniejsze warunki życiowe starszej generacji uniemożliwiają porównywanie inteligencji ludzi starszych i młodszych. Pomimo że czynniki te rzeczywiście zacierają zależne od wieku różnice w poziomie inteligencji, nie mają one, moim zdaniem, tak wielkiego wpływu, jaki im przypisywał Lehman. Ludzie starsi nawet przy wysokiej motywacji i wytrwałości osiągają zwykle gorsze wyniki w testach inteligencji. Ponadto ustalone (a nie odpowiadające aktualnym potrzebom) postawy, które przetrwały do późnych lat, mogą być uważane za swego rodzaju obciążenie” intelektualne, które obniża efektywną inteligencję osób starszych. Na przykład tradycyjny pogląd, iż „dzieci i ryby głosu nie mają” utrudnia starszym ludziom zrozumienie współczesnych metod wychowania dzieci. Wszelkie tego typu błędne poglądy umożliwiają ludziom starszym przyjęcie ustalonych postaw wobec ich otoczenia, ale właśnie te poglądy utrudniają uczenie się nowych metod i przeszkadzają myśleniu w nowy sposób. Czynniki biologiczne, społeczne, psychologiczne i środowiskowe, będące przyczyną występowania zależności między wiekiem a osiągnięciami intelektualnymi, nie są dostatecznie znane. Ściślej mówiąc, nie są znane ich wzajemne interakcje, względne znaczenie i sposób działania. W opinii autora tej książki spadek inteligencji u osób dorosłych jest jednym z ważnych czynników i ten punkt widzenia jest reprezentowany zarówno w tym, jak i w innych rozdziałach (9 – 10).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.