Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Interpretacja Millera – ciąg dalszy

Sposób, w jaki osobnik uczy się strachu, najlepiej jednak udaje się wyjaśnić na prostym przykładzie szczura, którego eksperymentator uczy uwolnienia się z białego pomieszczenia, a przebywania w pomieszczeniu czarnym, aby uniknąć uderzenia prądem. (Dollard i Miller, 1967). Uderzenie prądem wywołuje silne reakcje emocjonalne, które przejawiają się w napięciu mięśni, przyspieszeniu tętna oraz skurczów serca. Reakcje te, będące źródłem silnych bodźców popędowych, zostają skojarzone z białą skrzynką lub jej poszczególnymi elementami. Toteż w momencie, gdy za- działają jakiekolwiek bodźce znamienne dla białej skrzynki, chociaż nie zastosuje się drażnienia prądem, wystąpi strach, tzn. wtórny popęd, wyznaczający reakcje wykonywane przez zwierzę. Przedstawiona sytuacja nie jest zbyt tragiczna, bowiem szczur może szybko uwolnić się od strachu przechodząc do pomieszczenia czarnego. Człowiek znajduje się jednak bardzo często w sytuacji znacznie gorszej. Lęku nabytego w podobny sposób nie można zlikwidować w tak prosty sposób, ponieważ często to, czego człowiek się boi, jest czymś, czego- pożąda. Ponadto bardzo często nie są znane bodźce wywołujące strach. Jeśli osobnik zdoła zrozumieć różnicę między obecną sytuacją a tą, w której nauczył się bać, może uda rml się pozbyć lęku i rozwiązać konflikt. Lęk bywa jednak tak silny, że człowiek boi się nie tylko rozmawiać z kimkolwiek na ten temat, lecz nawet o nim myśleć. Wtedy to występują u niego objawy choroby, zmuszające otoczenie do zajęcia się jego osobą i umożliwiające mu osiągnięcie pewnych rzeczy, których pożąda.

Ponieważ źródłem nerwicy jest lęk, przeto — według Millera i Do- llarda — wyleczenie polega na usunięciu lęku. Terapia, jaką proponują w celu wygaszenia lęku, jest bardzo podobna do proponowanej przez Guthriego — metody progowej. Początkowo polega ona na skłanianiu pacjenta do mówienia o rzeczach, które są w jakiś tylko znikomy sposób związane z lękiem, następnie może prowadzić rozmowy na tematy coraz bliżej z nim złączone. Jeśli pacjent będzie już mógł mówić o tym, co wywołuje w nim lęk, zdaniem autorów, wyleczenie nerwicy nie nasunie trudności.

Spośród omówionych w skrócie rczważań i badań autorów wywodzących swoje interpretacje z teorii Hulla, Miller wprowadził do niej najmniej poprawek, interpretacja jego jest też najmniej sformalizowana. Wniósł jednak do psychologii bardzo wiele jako autor licznych prac teoretycznych i eksperymentalnych, w których starał się wyjaśnić, opierając się na podstawowych założeniach teorii Hulla, zachowanie człowieka w wielu bardzo złożonych sytuacjach, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych, kiedy w grę wchodzą dwa czynniki — pożądanie i lęk wstrzymujący działanie zmierzające do zaspokojenia pożądania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.