Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Kompleksowa mechanizacja i automatyzacja i jej konsekwencje

Automatyzacja w przemyśle maszynowym polega na wprowadzaniu automatycznych linii, wydziałów i zakładów – zespołów maszyn wykonujących cały cykl operacji związanych z obróbką produktu i zaopatrzonych w urządzenia transportowe, które przenoszą produkt obrabiany z jednej maszyny do drugiej. W swej postaci idealnej linia automatyczna jest „układem, który wykonuje swe funkcje samodzielnie i który wymaga jedynie nastawienia i kontroli przez wykwalifikowany personel obsługujący”’ (Władzijewki, 1958, s. 22).

Konsekwencją kompleksowej mechanizacji i automatyzacji jest zasadnicza zmiana składu zawodowego personelu obsługującego. Powstają nowe zawody, nowe wymagania zawodowe w stosunku do robotników. Warto zwrócić uwagę na fakt dużej zbieżności tych wymagań w najbardziej wydawałoby się odległych gałęziach przemysłu. W chwili obecnej wyraźnie wyodrębniły się czynności robocze związane ze sterowaniem i obsługą urządzeń automatycznych. Czynności sterownicze i kontrolne zazwyczaj należą do zawodu operatora, czynności ustawiania, regulowania i naprawiania urządzeń automatycznych są objęte zawodem ustawiacza. W niektórych przypadkach obserwuje się łączne wykonywanie tych czynności przez jednego pracownika.

Zawody te nie są nowe. Istniały one również w warunkach wytwarzania niezautomatyzowanego. Nowość polega na tym, że stają się one dominującymi, że zaczynają wypierać wiele innych zawodów.

Inżynierowie nawołują psychologów do zbadania właściwości pracy w warunkach produkcji zautomatyzowanej. „Wraz z coraz powszechniejszym wprowadzaniem automatyzacji – pisze E. Sa- tiel – będzie się zmieniał charakter wymagań psychologicznych i fizjologicznych, stawianych kadrze robotniczej. Od pracujących na liniach automatycznych wymaga się nie tyle fizycznego, co umysłowego i nerwowego napięcia. Zagadnienia psychologii i fizjologii pracy, właściwej organizacji stanowisk pracy, organizacji pracy i odpoczynku będą miały ogromne znaczenie w warunkach automatyzacji. Tymczasem obecny stan badań w tej dziedzinie jest niewystarczający” (1960, s. 63).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.