Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Koncepcja indywidualnego stylu

W tym celu trzeba wiedzieć: po pierwsze – jakie formy i sposoby reagowania są typowe dla ludzi o określonym typie wyższych czynności nerwowych: po drugie: jakie sytuacje, jaka organizacja pracy stwarzają możliwości najbardziej sprzyjające skutecznemu wykorzystaniu typologicznie uwarunkowanych metod i sposobów rozwiązywania jakiegoś zadania.

Kierując się omówioną wyżej koncepcją indywidualnego stylu, wysuniętą przez W. S. Mierlina, oraz uwzględniając wyniki badań N. S. Lejtesa postawiliśmy sobie jako cel naszej pracy wykrycie zależnych od siły procesu pobudzenia indywidualnych różnic w metodach i sposobach wykonywania zadań szkolnych przez najbardziej aktywnych i najlepiej uczących się uczniów klas wyższych. _

W celu zbadania indywidualnego stylu pracy szkolnej wybraliśmy przeważnie te zadania szkolne i domowe, które uczeń wykonuje samodzielnie. Właśnie tutaj można oczekiwać największych przejawów indywidualnego stylu jako środka osiągania najlepszych wyników. Zadania’naszego badania polegały na:

– 1) wykryciu najbardziej charakterystycznych, typologicznie uwarunkowanych metod i sposobów wykonywania samodzielnych zadań szkolnych i domowych przez uczniów klas wyższych, jak również typologicznie uwarunkowanych właściwości organizacji samodzielnej pracy:

– 2) wykryciu najbardziej sprzyjających dla danego ucznia warunków samodzielnego uczenia się.

O sposobach i metodach wykonywania zadań szkolnych przez uczniów wnioskujemy na podstawie takich wskaźników, jak:

– tempo pracy (tu zaliczamy tempo pisania i czytania, czas wykonywania poszczególnych zadań):

– wzajemny układ czynności przygotowawczych i nadawania ostatecznego kształtu pracy (wstępne planowanie zajęć, korzystanie z brudnopisów, praca „na czysto”):

– wzajemny układ czynności wykonawczych i kontrolnych (czas wykonywania zadań, czas sprawdzania, liczba poprawek i uzupełnień dokonanych podczas sprawdzania):

– niektóre właściwości mowy pisanej (struktura gramatyczna zdań, stopień ich złożoności itd.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.