Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Jak ludzie formułują system oczekiwań?

Zatrzymałem się dłużej na pojęciu prawdopodobieństwa, ponieważ dane empiryczne oraz obserwacje potoczne wskazują, iż odgrywa ono decydującą rolę w ludzkim działaniu. Od prawdopodobieństwa wyników w dużej mierze zależy to, co człowiek robi i czego unika. Tak więc jeśli dyplomata ocenia szansę powodzenia rozmów międzynarodowych jako nikłą, z reguły nie bierze on w nich udziału. Przeciwnie, przekonanie, że rozmowy te prawdopodobnie zakończą się sukcesem, jest ważnym argumentem za ich kontynuowaniem. Gdyby człowiek nie brał pod uwagę prawdopodobieństwa otrzymania wyników korzystnych i niekorzystnych, jego zachowanie byłoby nieracjonalne.

Jak ludzie formułują system oczekiwań? Na jakiej podstawie oceniają prawdopodobieństwo możliwych wyników (konsekwencji) działania? Nie ulega wątpliwości, że ważną rolę w procesie przewidywania odgrywają informacje płynące ze środowiska oraz system struktur poznawczych, chociaż znaczenie tych dwóch źródeł informacji zmienia się w zależności od szczegółowych okoliczności.

Często podstawą oczekiwań jest przeszłe doświadczenie, a mówiąc dokładniej – łatwość aktualizacji wiedzy człowieka. Przeprowadzono pewien bardzo prosty eksperyment, który potwierdził ten pogląd. Proszono osoby badane o odpowiedź na pytanie, czy sądzą, że w słowach angielskich litera k częściej występuje tia pierwszym czy też na trzecim miejscu. Mimo iż w rzeczywistości w wyrazach angielskich najczęściej k jest trzecią literą, osoby badane prawie powszechnie twierdziły, że częściej zaczyna ona słowa. Ich przewidywania były niezgodne z rzeczywistością. Fakt ten można dość łatwo wyjaśnić. Po otrzymaniu polecenia ludzie próbują przypomnieć sobie słowa z literą k. Słowa, w których litera ta znajduje się na pierwszym miejscu, są dość łatwe do przypomnienia, trudniej natomiast jest odnaleźć słowa, w których umieszczona jest ona na miejscu trzecim. Zatem słowa, których człowiek zna mniej (to znaczy z literą k na pierwszym miejscu) są bardziej dostępne psychicznie i dlatego oczekiwania osób badanych były niezgodne z rzeczywistością.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.