Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

LUDZIE SPOŁECZNIE WYBITNI

Lehman badał wpływ wieku nie tylko na twórczość intelektualną w zakresie sztuki i nauki, ale także zależność pomiędzy wiekiem życia a licznymi innymi rodzajami działalności ludzi. Ustalił on na przykład, że kobiety – gwiazdy filmowe zdobywają sławę we wcześniejszym wieku życia i osiągają szczyt swej kariery wcześniej niż najwybitniejsi artyści filmowi – mężczyźni. Dla kobiet wiek ten przypada na lata od 25 do 29, a dla mężczyzn od 30 do 34. Jednakże u kobiet występuje później bardziej gwałtowny spadek liczby ról filmowych zapewniających wysokie gaże. Analogicznie jak przy osiągnięciach intelektualnych spadek ten po uzyskaniu szczytu kariery jest szybszy dla gwiazd najwyższego poziomu. Reżyserzy filmowi osiągają szczyty twórczości między 35 a 39 rokiem życia i – z nielicznymi wyjątkami – kończą swą pracę około 55 roku życia. Widocznie spadek wraz z wiekiem możliwości twórczych w tej dziedzinie jest bardzo szybki. Nie oznacza to jednak, że obniża się zdolność do gry w filmie lub reżyserowania filmów. Czynniki decydujące o wzroście lub spadku osiągnięć twórczych (w każdej dziedzinie) są prawdopodobnie liczne i złożone. Dobrze napisane biografie sławnych ludzi dostarczają wielu dowodów, popierających ten punkt widzenia.

Zupełnie inny niż w zakresie osiągnięć intelektualnych jest wpływ wieku na uzyskiwanie wysokich dochodów finansowych. Najwyższe dochody uzyskują ludzie w wieku między 53 a 58 rokiem życia. Jeżeli jednak uwzględnimy śmiertelność w każdej grupie wieku i obliczamy proporcje w stosunku do grup ludzi osiągających późny wiek, stwierdzamy, iż odsetek ludzi o najwyższych dochodach jest największy dla Okresu między 60 a 64 rokiem życia. Badania nad rolą ludzi w handlu i przemyśle, oparte na liście nazwisk i wieku osób zamieszczonych w amerykańskim wydawnictwie „Who’s who in Commerce and Industry” (1938) wskazują, iż najliczniejsza jest grupa wieku od 55 dó 59 lat. Jeżeli weźmie się jednak pod uwagę ilość ludzi żyjących w różnym wieku, to proporcjonalnie najwięcej leaderów znajduje się w grupie wieku od 65 do 69 lat (chociaż proporcja jest wysoka dla całego okresu od 55 do 80 lat życia). Dalsze badania nad wpływem czynnika wieku na wysokość dochodów uzyskiwanych w przemyśle, handlu i działalności finansowej wykazują, iż największe sukcesy osiągane są w późnych latach życia, z reguły po sześćdziesiątce.

Lista naukowców piastujących kierownicze stanowiska, zestawiona na podstawie wydawnictwa „Who’s Who in Science” wskazuje również wysoki poziom wieku. Sławę (uznanie społeczne) zdobywa się zatem często w wiele lat po okresie największych osiągnięć naukowych. W takich dziedzinach, jak film, a nawet jeszcze wyraźniej w działalności handlowej i przemysło- wej, nie jest znany szczytowy Okres zdolności (niezależnie od znaczenia tego słowa). Znane są jedynie fakty, z którymi wiąże się zdobycie reputacji.

Lehman badał różne rodzaje osiągnięć społecznych: analizował dane dotyczące kandydatów na prezydentów Stanów Zjednoczonych, zarówno tych, którzy wygrali wybory, jak i tych, którzy nie odnieśli sukcesu, członków brytyjskich gabinetów ministrów, prezydentów różnych republik, brytyjskich premierów, gubernatorów poszczególnych stanów i kolonii USA ambasadorów amerykańskich, dowódców sił zbrojnych lądowych i morskich, sędziów Sądu Najwyższego USA, doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych, prezesów towarzystw naukowych, przywódców religijnych, prezydentów uniwersytetów i college’ów. Określony na tej podstawie typ autorytetu i przywództwa przypada we względnie późniejszym okresie życia, zwykle po czterdziestce. Z niewiadomego powodu dowódcy lądowych sił zbrojnych osiągają szczyt swej kariery zawodowej między 40 a 44 rokiem życia, podczas gdy dowódcy marynarki dopiero między 55 a 59. Nie wiadomo, czy przyczyną tego jest większa śmiertelność wśród wyższych oficerów armii w stosunku do marynarki, czy próbki badane przez Lehmana nie były porównywalne, czy też wystąpiły jeszcze inne różnice.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.