Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Młodzież chora na raka w szpitalu cz. II

Poczucie osamotnienia i lęk przed powtarzającymi się zabiegami medycznymi wymaga również wsparcia. Ból i niepokój to symptomy towarzyszące pobraniu szpiku i nakłuciom lędźwiowym. Są one przedmiotem niechęci chorych (Zeltzer, Kellerman, Ellenberg 1980 s. 132 i nn.). Badacze donoszą, że młodzież z rakiem uważa, iż po pobraniu szpiku kostnego i nakłuciach lędźwiowych czuje się gorzej niż przed samą chorobą.

Najbardziej niepokojąca dla klinicystów jest szybkość nabywania reakcji warunkowego niepokoju na zabiegi medyczne (Katz, Kellerman, Sięgał 1980 s. 356 i nn.: Kuttner 1985). Reakcje te ujawniają się poprzez zaburzenia w jedzeniu i spaniu. Ponadto stwierdzono, że większość dzieci nie przyzwyczaja się do tych powtarzających się procedur, i że niepokój jest nadal obecny.

Badania z dziećmi i młodzieżą (w wieku 6-17 lat) wskazują, że hipnoza, opowiadania i rozrywka są efektywne w redukowaniu bólu i niepokoju (Hilgard, LeBaron 1982 s. 417 i nn.: Jay, Elliott, Ozolins 1982: Zeltzer, Le- Baron 1982 s. 1032 i nn.).

Zelter i LeBaron (1982 s. 1032 i nn.) badali efektywność niehipnotycz- nego podejścia z uwydatnieniem rozrywki i opanowania zachowania w celu sprawienia ulgi w bólu i niepokoju. Badania 33 pacjentów w wieku 6-17 lat dowiodły, że metody te znacząco zredukowały ból. Dzieci zmierzają do stworzenia nowych i wyimaginowanych sytuacji, przez co ich uwaga zostaje skierowana przez dłuższy okres na inne rzeczy niż procedury medyczne. To sugeruje, że uwaga dzieci jest lepiej utrzymywana dzięki „pracy” z użyciem ich wyobraźni i fantazji niż rozrywki (np. zainteresowanie zabawkami).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.