Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Morrow, Hoagland i Morse i ich badania

Morrow, Hoagland i Morse (1982 s. 36 i nn.) ocenili postrzeganie źródeł wsparcia przez 107 takich rodziców, którzy brali udział w spotkaniu grup wzajemnego wsparcia i którym posłano kwestionariusze podające 11 możliwych źródeł wsparcia społecznego. Źródła wsparcia, które były wymieniane najczęściej w odpowiedzi na pytanie: „Jak pomocne i wspierające było dla Ciebie każde ze źródeł podczas choroby Twojego dziecka?” to: współmałżonek, lekarz, inni rodzice, pielęgniarka, przyjaciele i krewni. Więcej niż 1/3 rodziców stwierdziła, że ich wiara lub religia były ważnym źródłem pomocy podczas choroby ich dziecka (por. Buczyński 1996 s. 133 i nn.).

Liczba rodziców, którzy kontaktowali się ze specjalistami zdrowia psychicznego była stosunkowo niska. 61% kontaktowało się z pracownikiem socjalnym, 26% z psychologiem, 27% z psychiatrą. Statystycznie znaczące powiązania znaleziono między stopniem pomocy, użyteczności tych specjalistów i procentem rodziców mających z nimi kontakt ciągły. Źródła, które postrzegano jako przynoszące największe wsparcie i pomoc były, również podawane przez największą liczbę rodziców. Na pytanie: „Co było najbardziej potrzebne, a nie było zapewnione podczas choroby?”, 54% rodziców podało emocjonalne wsparcie lub doradztwo. Tak więc, chociaż niski procent rodziców otrzymywało porady, wielu – okazało się – potrzebowało takiego kontaktu. 15% rodziców stwierdziło, że rodzeństwo chorego dziecka potrzebowało więcej wsparcia (Cairns, Clark, Smith 1979 s. 484 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.