Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Muzyka stosowana w metodzie Musica Medica cz. II

Na zapamiętywanie niedeklaratywne wpływają nie tylko bodźce akustyczne lub wizualne, ale także motoryczne. Stymulując ciało wibracjami, dodajemy właśnie bodziec motoryczny do procesu zapamiętywania. Znany jest przykład gimnazjum w starożytnej Grecji, gdzie uczono i dyskutowano – chodząc.

Zajmując się prozą, angażujemy w większym stopniu lewą półkulę mózgu, gdzie znajduje się centrum mowy i jest dokonywana analiza znaczeniowa tekstów. Z prawej strony znajdują się obszary mózgu zajmujące się przebiegiem i analizą melodii. Dodając melodię do tegoż tekstu, dodatkowo aktywizujemy także prawą półkulę. Przyczynia się to do zwiększenia zaktywizowanego obszaru mózgu w czasie procesu zapamiętywania. Dzięki wykorzystaniu w dydaktyce tych neurolingwistycznych procesów można przypuszczać, że uzyskamy metodę uczenia się pełniejszego, trwalszego i przebiegającego w krótszym czasie.

Omawiana metoda może mieć przypuszczalnie wszechstronne zastosowanie – zarówno w nauczaniu przedmiotów humanistycznych, jak i matematyczno-przyrodniczych, a także pedagogice ogólnej i specjalnej. W różnych kulturach świata można dostrzec zastosowanie elementów wiązania nauki tekstów z rytmem muzycznym, melodią i ruchem ciała.

Tysiącletnie doświadczenia pozytywnego wpływu muzyki i ruchu na pamięciowe przyswajanie różnorakich tekstów wydają się potwierdzać słuszność przedstawionej koncepcji i hipotezy celowości wprowadzenia jej na szeroką skalę w pedagogice.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.