Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Niepokój u dorastających

Niepokój u dorastających jest- reakcją emocjonalną trwającą dłużej niż strach. Niepokój pojawia się wprawdzie w różnych okresach życia, lecz zdaniem L. D. Crow i A. Crow wydaje się charakterystyczny dla okresu dojrzewania. Niepokój ten jest spowodowany zarówno wydarzeniami przeszłymi, jak i antycypacją zdarzeń przyszłych, zwłaszcza wtedy, gdy jednostka usilnie dąży do sukcesu. Obszerne badania A. F r a – ziera i L. K. Lisbonbee’a (Crow, 1956, s. 149), grzeprowadzone- na 580 uczniach wyższych klas licealnych, pozwoliły wysunąć twierdzenia, że niepokoje dorastających dotyczą bardzo często. ich wyglądu zewnętrznego: w związku z dojrzewaniem płciowym i wysiłkami zmierzającymi do zwracania uwagi na siebie osób płci odmiennej wnioski te wydają się zupełnie prawdopodobne.

Innym często przeżywanym, przez dorastających stanem uczuciowym jest gniew, stanowiący-najczęstszą reakcję na frustrację. Pod wpływem gniewu młodociani reagują zazwyczaj agresją, wykazują tendencję do usunięcia przeszkody. Podczas gdy dzieci wyrażają złość głównie krzykiem, kopaniem itp., dorastający czynią to w formach bardziej zróżnicowanych i pośrednich, takich jak: krytykowanie, ponure milczenie, sarkazm, przekleństwa itp. Dorastający popadają w zły humor zazwyczaj wtedy, gdy ich plany zostają zmieniane pod wpływem nacisku ze strony osób dorosłych, kiedy mają poczucie, że się ogranicza ich „prawa”, bądź też kiedy są przekonani, że dorośli nie chcą ich zrozumieć. Na ogół więc przyczyny gniewu u dorastających mają swoje korzenie w stosunkach z innymi ludźmi (Crow, Crow, 1956, s. 153 – 156).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.