Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Obserwacje Karola Darwina

Spośród psychologów szwajcarskich znane też jest nazwisko Franciszki Bpumgarten-Tramer (1880- 1970), ur. w Łodzi, profesora Uniwersytetu w Bernie, płodnej pisarki i działaczki w zakresie psychotechniki. Główne jej prace dotyczą tej właśnie dziedziny, ale zajmowała się także psychologią dzieci i młodzieży, poczynając od pierwszych swych badań nad kłamstwem, prowadzonych jeszcze w Polsce s5.

W Anglii duże znaczenie dla psychologii dziecka miały pierwsze obserwacje Karola Darwina (1809 – 1882) oraz prace badawcze i organizacyjne D. S u 11 y’e g o (1842 – 1929), które odegrały tam podobną rolę, jak praca W. Preyera w Niemczech. Już jednak w początkach XX w. spotykamy tu inne kierunki badań niż w omawianych dotychczas krajach europejskich. Chodzi mianowicie o zastosowanie metod statystycznych do rozwiązywania problematyki psychologicznej w różnych gałęziach psychologii.

Wprowadził je jeszcze w XIX w. Francis G alt on (1822 – 1911), wszechstronny badacz, zajmujący się medycyną, geografią, antropologią, a przede wszystkim psychologią. Inspirowany teorią ewolucji Darwina, pierwszy przeprowadził szerokie badania nad dziedziczeniem cech psychicznych i wybitnych uzdolnień u człowieka, a w związku z tym – nad różnicami indywidualnymi między ludźmi36. W toku rozwiązywania tych zagadnień wprowadził sżereg nowych metod, jak metoda kwestionariusza, wolnych skojarzeń, mierzenia czasu reakcji, analizy introspekcyjnej i inne. Wywody teoretyczne Galtona o dziedziczności, jakkolwiek wywarły wpływ – nie zawsze dodatni – na psychologię (Galton uchodzi za prekursora pedologii), mają dziś już tylko historyczne znaczenie. Największą i najtrwalszą rolę w rozwoju psychologii odegrały natomiast wprowadzone przez Galtona metody statystyczne – był twórcą techniki rangowania i centylowania: a przede wszystkim autorem pojęcia korelacji i. jej, współczynnika. Stworzył ważne podwaliny psychometrii i statystyki matematycznej. Prace w tym zakresie rozwijał dalej Karl P e a r s o n (1857 – 1936), matematyk, który opracował i usystematyzował statystyczne koncepcje Galtona, znacznie poszerzył ich zakres, dał im mocniejszą podbudowę teoretyczną i wprowadził szereg pojęć i miar statystycznych, do dziś używanych w psychologii (np. powszechnie znany wzór dla współczynnika korelacji)37.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.