Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Organizm a ja: zgodność i niezgodność

Strukturalne pojęcia organizmu i ja mają podstawowe znaczenie dla teorii Rogersa, a ich rola uwidocznia się w jego rozważaniach nad problemem zgodności i niezgodności między spostrzeganym ja a rzeczywistym doświadczeniem organizmu (1959, s. 203, 205-206). Jeśli przedstawione w symbolicznej formie doświadczenia jakiejś osoby, tworzące jej ja, odzwierciedlają wiernie doświadczenia organizmu, to osobę tę możemy określić jako przystosowaną, dojrzałą i funkcjonującą w sposób pełny. Osoba taka akceptuje wszelkie doświadczenia organizmu bez poczucia zagrożenia i lęku. Zdolna jest także myśleć w sposób realistyczny. Natomiast niezgodność między ja a organizmem prowadzi do poczucia zagrożenia i niepokoju. Osoby o takiej niezgodności zachowują się obronnie, a ich sposób myślenia jest zawężony i sztywny.

W swej teorii Rogers uwzględnia jeszcze dwa inne przejawy zgodności – niezgodności. Pierwszy z nich to zgodność lub jej brak między rzeczywistością subiektywną (polem fenomenologicznym) a rzeczywistością zewnętrzną (światem takim, jaki on jest). Drugi typ zgodności dotyczy stopnia zbieżności między ja realnym a ja idealnym. Jeśli rozbieżność między ja realnym a ja idealnym jest duża, to jednostka jest niezadowolona z siebie i nieprzystosowana.

Przyczyny powstawania niezgodności i możliwości uzyskania większej zgodności między ja a organizmem są głównym przedmiotem zainteresowań Rogersa. Prawie całą działalność zawodową poświęcił próbom wyjaśnienia tych podstawowych problemów psychologicznych. W części poświęconej rozwojowi osobowości przedstawimy jego poglądy na ten temat (inną wersję dotyczącą konstruktów teoretycznych teorii Rogersa przedstawia Krause, 1964).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.