Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Orientacja biologiczna i genetyczna osobowości

Wielu teoretyków osobowości zdecydowało się położyć duży nacisk na psycho- biologiczny charakter zachowania ludzkiego (Murray, Murphy, Freud): niewielu jednak starało się dostosować swe metody badawcze do tego założenia. Co się tyczy szczegółów koncepcji Sheldona, to można uznać, że pod wieloma względami wynikają one z jego przekonania, że w wyjaśnieniu zachowania ludzkiego dominującą rolę odgrywają czynniki biologiczne, a także z podjętej przez niego konsekwentnej decyzji, by starać się mierzyć ważne elementy tej biologicznej podstawy zachowania. Jak wynika z dokonanego przez Sheldona rozróżnienia między somatotypem a mor- fogenotypem, pomiar budowy ciała jest jedynie środkiem umożliwiającym oszacowanie podstawowych czynników biologicznych, które mają tak silny wpływ na przebieg życia. Zważywszy wszystko, wydaje się nie ulegać wątpliwości, że koncepcja Sheldona obraca się w większym stopniu wokół biologicznych determinantów zachowania niż jakakolwiek inna współczesna teoria osobowości.

Aczkolwiek z naszych rozważań nad możliwymi czynnikami pośredniczącymi w związku między budową ciała a zachowaniem wynika jasno, że Sheldon nie przecenia potencjalnej roli czynników genetycznych jako determinantów zachowania: niemniej jednak ma on nadzieję, że pomiary somatotypu mogą pozwolić na dokładniejsze zmierzenie pewnych czynników genetycznych i w ten sposób umożliwić nam realistyczną ocenę pośredniego wpływu tych czynników na zachowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.