Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Osiągnięcia w zakresie literatury

W zakresie literatury zależność osiągnięć od wieku przebiega według tej samej prawidłowości. Jednak największy odsetek bestsellerów pisany jest przez ludzi między 40 a 44 rokiem życia, a w następnych latach występuje gwałtowny spadek. Poezja, przeciwnie, jest domeną ludzi młodych, a szczytowe lata przypadają między 33 a 35 rokiem życia. Możemy również przypuszczać, iż liczba utworów poetyckich najwyższej rangi spada szybciej niż liczba utworów średniej jakości. Powieści pisane są raczej w późniejszych latach życia, jednak – co jest dosyć zaskakujące – liczba powieści najlepszych wzrasta wolniej wraz z wiekiem autorów i osiąga szczyt między 40 a 44 rokiem życia (później niż najwyższa liczba powieści średniej wartości). Następujący z kolei spadek twórczości zaznacza się wyraźniej dla powieści najwybitniejszych. Najwyższy wskaźnik dla utworów dramatycznych (komedie i tragedie) występuje między 35 a 39 rokiem życia, lecz inne wybory prozy wskazują na szczyt między 40 a 44 rokiem życia. Maksimum osiągnięć w zakresie poezji religijnej i hymnów, których autorkami są kobiety, przypada między 35 a 39 rokiem życia, po czym następuje szybki spadek szczególnie utworów wysokiej jakości. Można stwierdzić, iż poszczególni autorzy napisali swoje najlepsze książki przed ukończeniem 40 roku życia, byli jednak autorzy, którzy w każdym okresie wieku, poczynając od lat dwudziestu pisali swe najwybitniejsze książki.

Ocena literatury i opinie o niej są na ogół trwałe. Ludzie są bowiem skłonni do akceptowania sądów i norm reprezentowanych przez swych nauczycieli i poprzedników. Tendencja ta jest czasem zwana „efektem słonia” (źródłem tej nazwy jest fakt, iż słonie szkoli się tak, aby owijały swą trąbę wokół ogona poprzednika i szły ślepo w ślad za pierwszym w rzędzie). Korzystanie przy analizie z różnych źródeł może zatem wzmacniać pomyłki i błędy powtarzane bez zmiany różnych autorów. Jednak ocena twórczości literackiej i artystycznej ustala się zwykle po wielu latach dyskusji, dzięki czemu oparta jest na względnie trwałych kryteriach wartości. Toteż osiągnięcia mogą być ocenione dopiero z perspektywy historycznej. Musimy być ostrożni w interpretacji określeń „twórczy” i „o wysokiej jakości” w sposób zbyt wąski, bowiem dopiero historia ma w tym ostatnie słowo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.