Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Osobowość i uczucia młodzieży a rozwój intelektualny

Według Piageta, istnieje ścisła zależność między rozwojem osobowości i uczuć młodzieży a jej rozwojem intelektualnym. Na skutek nowych możliwości intelektualnych młodzież zaczyna zajmować się ogólnymi problemami ludzkości, co powoduje specyficzne zaburzenia równowagi emocjonalnej. Z drugiej strony, właśnie dlatego, że jest to okres planowania własnego życia, wrastania w społeczeństwo, nasuwają się kwestie, które pobudzają intelekt i zmuszają do wykraczania poza ramy aktualnej chwili.

Na rolę sprzeczności i przeciwieństw w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym dorastających, a jednocześnie na ich wzajemne powiązanie zwraca również uwagę H. W a 11 o n (1956, s. 30 – 31). Dorastających, pochłoniętych problemami własnego „ja”, cechuje zmienność emocji i nastrojów, liczne sprzeczności w postawach wobec siebie samych i innych ludzi: pewność siebie i ostry krytycyzm wobec innych oraz wobec zjawisk życia społecznego przeplatają się z nieśmiałością, poczuciem zagubienia w sobie i w otaczającej rzeczywistości. Skrajny egoizm idzie często w parze z chęcią poświęcania się dla innych. To wszystko utrudnia kontakty społeczne, ale jednocześnie zmusza do szukania wyjścia z tego splotu sprzeczności przez wzmożoną i charakterystyczną dla tego wieku aktywność intelektualną. Dorastający stara się zgłębić sens istnienia, dotrzeć do genezy rzeczy i zjawisk, zrozumieć siebie i ludzi. Te niepokoje metafizyczne, odpowiednio zaspokajane i kierowane, przeradzają się w poważne postawy dociekliwości naukowej. Tak więc i tutaj postawa wątpienia przeplata się i łączy z postawą konstruktywną, odkrywczą i twórczą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.