Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Overmier i Seligman i ich eksperyment – kontynuacja

Prawie wszystkie psy nie mające uprzednich doświadczeń ze wstrząsami uczą się skakać przez przegrodę, aby uciec od przykrych bodźców albo całkowicie ich uniknąć. Natomiast zwierzęta, które początkowo nie miały żadnego wpływu na wymierzane im wstrząsy, w większości reagowały apatycznie na wstrząs w skrzynce wahadłowej i nie uczyły się reakcji skakania przez przegrodę lub uczyły się jej jedynie w niewielkim stopniu. Zjawisko wyuczonej bezradności występuje nie tylko u psów – zademonstrowano je u kotów (Thomas i Balter, w druku), ryb (Padilla, Padilla, Ketterer i Giacolone, 1970), szczurów (na przykład Seligman i Beagley, 1975) i ludzi (na przykład Hiroto, 1974: Hiroto i Seligman, 1975: Klein, Fencil-Morse i Seligman, 1976).

W swym szczególnie pouczającym eksperymencie Hiroto i Seligman (1975) nie tylko zademonstrowali wyuczoną bezradność u badanych ludzi, lecz ponadto wykazali, że wywołujące bezradność przykre zdarzenia, na które się nie ma wpływu, nie muszą być szkodliwe pod względem fizycznym. Trzy grupy studentów przebadano za pomocą urządzenia przypominającego skrzynkę wahadłową – mogli oni uniknąć głośnego hałasu lub „uciec od niego” (spowodować jego wyeliminowanie), przesuwając rękę z jednej części skrzynki do drugiej. Przed tym zadaniem jednej grupie studentów dawano do wykonania zadania (polegające na uczeniu się różnicowania), które można było rozwiązywać, a drugiej grupie zadania, których rozwiązanie było niemożliwe, o czym ci studenci nie wiedzieli. Trzecia grupa nie otrzymywała żadnych zadań. Badani, którym dawano zadania rozwiązywalne lub nie dawano żadnych, mając do czynienia ze skrzynką wahadłową szybko uczyli się uciekać od hałasu lub unikać go, podczas gdy ci, którzy otrzymali nierozwiązywalne zadania (a więc doznali nieuniknionej porażki), nie nauczyli się tej reakcji. Zdaniem Seligmana (1976) wyniki te świadczą przede wszystkim o deficycie motywacyjnym u osób mających do czynienia ze zdarzeniami nie podlegającymi ich kontroli, gdyż osoby te nie inicjowały reakcji, które uchroniłyby je przed niepożądanymi następstwami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.