Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Pogląd Galtona na inteligencję

Sir Francis Galton (1822-1911), młodszy kuzyn Karola Darwina, jako jeden z pierwszych sformalizował definicję inteligencji i opracował testy do jej pomiaru: w tym samym czasie uwagę Darwina zaprzątał problem ciągłości ewolucji w sferze emocji i inteligencji. Galton (1869) był przekonany, że inteligencja jest swego rodzaju wynikiem zdolności sensorycznych, które podlegają dziedziczeniu. Tak więc doszedł do wniosku, że gdyby potrafił zmierzyć u człowieka te zdolności, to otrzymałby obiektywną miarę inteligencji. Na przekonanie Galtona o tym, że inteligencja jest dziedziczna, wpłynęły najprawdopodobniej jego kontakty z Darwinem. Teoria ewolucji Darwina w sposób dość wiarygodny tłumaczyła intelekt człowieka, jeśli się go zdefiniowało w kategoriach zdolności sensorycznych, jako że zdolności te są wartościowe z punktu widzenia przetrwania gatunku i podlegają oczywiście dziedziczeniu.

W naszych próbach kształtowania, badania i definiowania ludzkiej inteligencji widoczny jest po dziś dzień wpływ Galtąna. Nacisk, jaki kładł on na związki między zdolnościami sensorycznymi a intelektem jest widoczny w wielu współcześnie prowadzonych badaniach nad rozwojem poznawczym.

Galton nie był jedynym człowiekiem, który dostrzegł ścisły, naturalny związek między darwinowską teorią ewolucji a teorią inteligencji. Dostrzegł to także i Piaget. W konsekwencji większą część swego życia poświęcił on zbudowaniu spójnej teorii rozwoju inteligencji i próbom zrozumienia natury wiedzy zarówno z ewolucyjnego, jak i jednostkowego punktu widzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.