Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Pojęcia logiczne – dalszy opis

Dla określenia różnicy między przedmiotem psychologii myślenia i logiki służy odróżnienie czynności i wytworów. Psychologia myślenia zajmuje się czynnościami myślenia pojęciowego, a więc sposobami, dzięki którym dochodzimy do utworzenia pojęć, logi- ka zaś – wytworami tych czynności. W teorii pojęć „wytwór” należy rozumieć w sensie szerokim: nie tylko jako wytwór czynności autentycznej, lecz także czynności zastępczej, wytwór sztuczny, którym jest niewątpliwie sąd przedstawiony. Przez pojęcie logiczne i pojęcie w sensie psychologicznym rozumie się rzeczy różne, jakkolwiek powiązane ze sobą stosunkiem czynności i wytworu. Teoria Twardowskiego wydaje się zadowalać punkt widzenia czynności i wytworów: zdaje sprawę z psychologicznego tworzenia pojęć, lecz również wyjaśnia naturę pojęcia w sensie logicznym.

Konsekwencją poglądu Twardowskiego na istotę pojęć ujętych psychologicznie jest sposób, w jaki defi- piujemy pojęcia w logice. Definicja jest sądem orzekającym, że do danej nazwy przywiązane są określone sądy przedstawione. Polega więc na wskazaniu wyobrażenia podkładowego (genus proximum) i sądów wyobrażonych odnoszących się do przedmiotu wyobrażenia podkładowego {differentia specifica). Definicje określają więc treść pojęcia zgodnie z psychologiczną teorią ich budowy: genus proximum i differentia mają swoje odpowiedniki w obu elementach przedstawienia pojęciowego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.