Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

POMNOŻONA SIŁA

Powiedzmy teraz co nieco o tym, dlaczego zaangażowanie w odbiór muzyki drugiego kanału sensorycznego, to jest skóry i kości, sprawia, że walory terapeutyczne interesującej nas dziedziny sztuki zostają zwielokrotnione (pomyślałem bowiem, że skoro muzyka odbierana w taki sposób wywiera większe wrażenie, to – być może – ma także większe znaczenie terapeutyczne). Otóż, skóra jest organem, który okrywając całe nasze ciało, jest dla niego źródłem bardzo wielu przychodzących z zewnątrz informacji. Można powiedzieć, że stanowi ona dla nas coś w rodzaju anteny, dzięki której możemy orientować się w świecie. Zaangażowanie jej w proces terapeutyczny nie jest więc niczym innym, jak – po pierwsze – ukierunkowanym wykorzystaniem naturalnych właściwości tego organu, po drugie zaś – dążeniem do wzbogacenia planowanego doznania.

Jest oczywiste dla każdego posługującego się zmysłami człowieka, że jeśli poznaje dowolny przedmiot za pomocą tylko jednego z nich – pozostańmy przy szczególnie istotnym dla nas słuchu – to będzie to poznanie znacznie mniej doskonałe, niż jeśli dopełniłby je informacjami dostarczanymi przez jakiś inny zmysł, niech to będzie na przykład – z tych samych względów nie mniej istotny – dotyk. Podobnie pełniejszy jest odbiór utworu w bezpośrednim kontakcie, np. z fortepianem, niż tylko słuchanie muzyki w oddaleniu od instrumentu.

Stąd właśnie się wzięło założenie metody Musica Medica, a mianowicie: odbiór muzyki przez dwa kanały sensoryczne potęguje działanie każdego z nich w taki sposób, że gdybyśmy chcieli zapisać to zjawisko za pomocą równania matematycznego, to wyglądałoby ono tak: 1 + 1 = 7. Owo zapewne bulwersujące dla każdego matematyka równanie wynika z tego, że odbierane jednocześnie: dźwięk i wibracje nie są tylko dodanymi do siebie wartościami, ale znacznie bogatszą znaczeniowo całością. Tak też w przedstawionym działaniu matematycznym suma okazuje się być większa niż łączna wartość czyniących ją składników.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.