Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

POPĘDY I TYRANIA NIEŚWIADOMOŚCI

Jakie siły wewnętrzne aktywizują i ukierunkowują ludzkie działanie? Dlaczego ludzie poświęcają się bez reszty realizacji wielkich celów społecznych, naukowych czy kulturalnych? Co powoduje, że dążą do zdobycia władzy, że są agresywni lub ulegli, próbują nawiązać przyjazne stosunki z innymi? Zgodnie z poglądami współczesnych psychoanalityków działanie człowieka jest stymulowane i ukierunkowane przez wewnętrzne siły zwane popędami lub potrzebami czy dążeniami. Ponieważ psychoanalitycy nigdy nie grzeszyli zbytnią ścisłością ani precyzją, w pracach ich brak jest dokładnych definicji tych terminów. Niemniej nie ulega wątpliwości, że odrzucają oni tezę behawiorystów, iż zachowanie człowieka jest całkowicie sterowane przez środowisko: to nie środowisko i system wzmocnień, lecz wewnętrzne siły motywacyjne warunkują to, do czego człowiek dąży i przed czym się broni.

Popędy są różnorodne. Mimo wielu prób nie udało się stworzyć ich uniwersalnej listy: klasyfikacja popędów czy potrzeb6 skonstruowana przez Sullivana znacznie różni się od odpowiedniej klasyfikacji Fromma. Wbrew pozorom nie jest to tak bardzo istotne. Znacznie ważniejszy jest pogląd współczesnych psychoanalityków, że olbrzymia większość popędów nie jest zaprogramowana przez naturę, że – przeciwnie – są one nabyte w procesie uspołecznienia: warunki społeczne, a więc sytuacja w rodzinie i w grupie rówieśników, struktura instytucji oświatowych czy kulturalnych, decydują o kształtowaniu się popędów. Siły motywacyjne są modelowane przez świat zewnętrzny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.