Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Potrzeby i popędy – dalszy opis

Prace nad motywacją doprowadziły go do stwierdzenia, iż zaspokajanie potrzeb jest „najważniejszą, wyróżniającą się zasadą, leżącą u podstaw całego rozwoju. […]. Tą wyodrębnioną, holistyczną zasadą, która obejmuje mnogość ludzkich motywów jest dążenie do pojawiania się coraz to nowych i wyższych potrzeb w miarę jak niższe z nich zostają zaspokojone w wyniku dostatecznego ich spełnienia (gratyfikacji)”2,.

Maslow był uczniem Edwarda Thorndike’a, który – jak zapewne pamiętasz z rozdziału 4. – odegrał znaczną rolę w rozwoju psychologii beha- wiorystycznej. Ciekawą rzeczą jest to, iż z takiego „związku” wyrósł człowiek znany jako ojciec psychologii humanistycznej. Maslow (1954) uważał, że psychologia behawioralna nie powinna kłaść tak wielkiego nacisku na naukowy obiektywizm i że musimy pamiętać, iż nauka jest tworem człowieka wraz z jego ludzkimi motywami i celami oraz że „tworzona jest, udoskonalana i podtrzymywana przez istoty ludzkie”4.

Przez całe życie Maslow był rzecznikiem humanistycznej nauki o zachowaniu. Jako nauczyciele powinniśmy znać i rozumieć jego poglądy oraz nie zapominać o tym, że zajmujemy się zachowaniem ludzi, a nie po prostu zachowaniem. Swą teorię zaspokajania potrzeb Maslow wyłożył po raz pierwszy w roku 1943. Podstawą tej teorii jest założenie, iż w każdym z nas tkwi pozytywne dążenie do rozwoju oraz siły przeciwstawiające się temu rozwojowi. Maslow powiada: „Jeden zespół (sił) trzyma się kurczowo bezpieczeństwa i lękowej postawy obronnej, cofając się, trzymając się przeszłości, wywołując lęk przed wzrostem … lęk przed skorzystaniem z szansy, przed wystawieniem na ryzyko tego, co się posiada, lęk przed niezależnością, wolnością i odrębnością. Drugi zespół sil pcha naprzód, ku pełni Ja, niepowtarzalności Ja, ku pełnemu przejawieniu się wszystkich zdolności, ku ufności w obliczu świata zewnętrznego tak, by jednocześnie móc zaakceptować swe najgłębsze rzeczywiste, nieświadome Ja”5. Pożytecznym elementem teorii zaspokajania potrzeb Maslowa jest hierarchia potrzeb człowieka. Maslow utrzymywał, że niektóre potrzeby, zwłaszcza fizjologiczne, są podstawowe w stosunku do innych, i że zanim będziemy czuli się motywowani do zaspokajania potrzeb wyższych, np. potrzeby osiągnięć i uznania czy potrzeby wiedzy i rozumienia, zaspokojone muszą zostać określone potrzeby podstawowe (rys. 9-1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.