Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

PRACA I EMERYTURA

Dla wielu osób starość jest równoznaczna z przejściem na emeryturę, czyli nagłym przerwaniem aktywności, która przez całe życie nadawała sens i kierunek wszelkim działaniom. Są jednak i tacy, dla których problem polega nie tyle na zaakceptowaniu bezczynności spowodowanej emeryturą, ile na utracie pracy w momencie, gdy szanse na znalezienie innej są bardzo nikłe.

Przejście na emeryturę lub utrata pracy często powodują obniżenie dochodów. Wypłaty z ubezpieczeń społecznych są niewielkie, chociaż w założeniu nigdy nie miały pokrywać wszystkich wydatków w wieku emerytalnym. W tym okresie życia wiele osób wymaga większej opieki medycznej, której koszty ciągle rosną. Koszty te nie są w całości pokrywane przez agencje ubezpieczeń zdrowotnych (dotyczy to również dwóch rządowych programów ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych – Medicare i Medicaid).

Niektóre plany emerytalne nie pokrywają dostatecznie rosnących kosztów utrzymania, ograniczając tym samym moc nabywczą ludzi starych. Różnice w dochodach między kobietami a mężczyznami zwiększają się w grupie osób już nie pracujących. Podobnie jest w grupach mniejszościowych, w których ludziom starym powodzi się znacznie gorzej niż emerytom w ogólności.

Mimo że większość ludzi starych prowadzi aktywne życie towarzyskie, śmierć członków rodziny i przyjaciół zawęża krąg znajomych. Także przejście na emeryturę czy choroba mogą spowodować izolację niektórych osób od uczestnictwa w życiu społecznym. Problemy te są znacznie dotkliwiej odczuwane przez ludzi bardzo starych, którzy ukończyli osiemdziesiąt i więcej lat. Samotność jest trudna do zniesienia dla większości z nas, a dla starszych członków społeczeństwa, szczególnie dla tych, których dotknęła choroba, może być doświadczeniem niezwykle przykrym. Ponieważ kobiety żyją dłużej niż mężczyźni i duża część emerytek wychowała się w kulturze wspierającej stereotypową rolę płciową zależnej kobiety, izolacja społeczna może być dla nich jeszcze cięższym doświadczeniem.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.