Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Praca R. I. Lewinej

W żadnej z wymienionych prac – być może jedynie poza pracą R. I. Lewinej – nie podjęto próby wyjaśnienia czy jakiegokolwiek powiązania działania kofeiny z właściwościami wyższej czynności nerwowej. Podstawę takiej próby mógłby stanowić fakt, że w laboratoriach pawłowowskich próba kofeinowa, z zastosowaniem metody odruchowo-warunkowej, stanowiła w ‚ istocie najbardziej wiarygodny i dogodny wskaźnik siły układu nerwowego.

Techniczna strona opisanej metody jest bardzo prosta. Po ustaleniu podstawowego poziomu wrażliwości badany otrzymywał czystą kofeinę w roztworze: w pierwszym badaniu dawka wynosiła 0,05, w drugim – 0,1, w trzecim – 0,3 g.

Po 20-minutowej przerwie wznawiano pomiar progów i kontynuowano, w zależności od charakteru zmian wrażliwości, przez okres 30 – 50 min. z interwałami 2-minutowymi. Eksperymenty z zastosowaniem kofeiny przeprowadzono następnego dnia.

Za podstawę trafności tej metody przyjęto zgodność jej wyników z danymi uzyskanymi za pomocą metod referentnych – indukcyjnej i wygaszenia ze wzmocnieniem. Początkowo (Niebylicyn, 1956) wskaźnikiem siły w zakresie tej metody była określona zmiana w wielkości progu wrażliwości. Mianowicie, brak zmian we wrażliwości bądź niewielkie jej podwyższenie – w granicach do 30% wrażliwości podstawowej – klasyfikowano jako przejaw siły komórek nerwowych. Duży wzrost wrażliwości – 300% i więcej w stosunku do wrażliwości podstawowej – interpretowano jako przejaw słabości komórek nerwowych.

Jednak w miarę gromadzenia się faktów eksperymentalnych trzeba było wprowadzić pewne uzupełnienia. Rzecz w tym, że u niektórych badanych przyjęcie kofeiny wywołuje nie zwiększenie, lecz obniżenie wrażliwości, osiągające niekiedy dość znaczne wielkości. Zjawisko to można obserwować zarówno w analizatorze wzrokowym, jak i słuchowym. Jak wynika z konfrontacji wyników uzyskanych na podstawie metod podstawowych, badanych tych zaliczono do „słabych”, podczas kiedy u „silnych” badanych nie stwierdzono zupełnie obniżenia wrażliwości po przyjęciu kofeiny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.