Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Praca S. Szumana

Dopiero w drugim półroczu 2 r.ż. krystalizują się zaczątki nowych form działania: naśladownictwo, będące przygotowaniem do zabaw tematycznych, i organizowanie (postaciowanie) materiału w celu uzyskania wytworu.

S. Śzuman w swej pracy fiole działania w rozwoju umysłowym małego dziecka (1955) zwraca uwagę, iż u dzieci, podobnie jak u dorosłych, rozwija się stopniowo proces uświadamiania sobie własnych i cudzych sposobów działania, odróżnianie sposobów skutecznych od nieskutecznych. Zagadnienie to przedstawia na przykładzie rozwoju umiejętności typowej zabawy konstrukcyjnej: budowania wieży z klocków, porównując ją z analogicznymi czynnościami małp.

„Początkowo dziecko stawia klocki jeden na drugim nieporządnie, nie dbając o to, by każdy z nich znajdował jak najszerszą podstawę na tym klocku, który pod nim się znajduje. Podobnie nieporządnie i bez zrozumienia, jak trzeba ustawiać na sobie poszczególne elementy budowy, by się ona nie przewróciła, szympansy stawiają skrzynie, by dostać się do owocu, którego z podłogi nie mogą dosięgnąć.

Dziecko już w drugim roku życia uczy się stopniowo budować coraz wyższe wieże z klocków, które si.ę nie przewracają, a uczy się. tego, po pierwsze: pouczone własnym doświadczeniem (niepowodzeniem i powodzeniem), widząc, jak klocki nie postawione całą powierzchnią na podstawie zsuwają się i jak budowana nieporządnie wieża nie chce stać i przewraca się: po drugie: korzysta ono w tej zabawie, jak i w innych poczynaniach z pomocy i rady dorosłych, którzy mu pokazują, jak najlepiej klocki na sobie stawiać, by wybudować wysoką wieżę.

W rezultacie dziecko dochodzi, rychło do świadomości, jakie są właściwe sposoby budowania. O ile mi wiadomo, szympansy uzyskują niewielką poprawę w budowaniu «wieży ze skrzyń, jeśli nawet często tę czynność powtarzają. Są one tak pochłonięte widokiejn (czy wyobrażeniem) celu, do którego dążą, że sposoby działania nie stają się u nich wyodrębnionym przedmiotem uwagi i obserwacji. Naśladują one co prawda czynności ludzi, ale nie są zdolne zaobserwować w szczegółach techniki danego działania, gdy jest ona nieco bardziej skomplikowana (…)’’ (1955, s. 61).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.