Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Przebieg i treści nauczania szkolnego

Do tej pory omówiliśmy już: 1) proces uczenia się, 2) cele ogólne i szczegółowe, 3) sposób organizowania efektywnego nauczania. Nauczyliśmy się, jak można łączyć najważniejsze punkty widzenia, uzyskując dzięki ich syntezie skuteczne i użyteczne sposoby rozwiązywania takiego zadania, jakim jest pomaganie dzieciom w uczeniu się. Dowiedzieliśmy się, jak poprzez technologię kształcenia nauka o zachowaniu może zostać włączona w proces nauczania. W rozdziale 8. przedstawiono wartość technologii, pokazując, jak serdeczni i opiekuńczy nauczyciele mogą wykorzystywać zimne i trzeźwe mechanizmy do optymalizacji procesu uczenia się, czyli do zindywidualizowania go na użytek każdego ucznia.

Przedstawione w ośmiu początkowych rozdziałach koncepcje odnosżą się zwykle do przebiegu i treści nauczania szkolnego. Traktowane są w zasadzie jako zagadnienia natury poznawczej choć – jak przecież widzieliśmy – zawsze wiążą się z nimi problemy emocjonalne. Przebieg i treść nauczania nie wyczerpuje całości zjawiska, jakim jest nauczanie 6 szkolne. Emocjonalna strona uczenia się jest aż nadto realnym elemen- tem skutecznego nauczania. Optymalne uczenie się ma miejsce jedynie wówczas, gdy uczniowie uważają i reagują na dobrze zorganizowane sekwencje oddziaływań dydaktycznych. Spowodowanie tego, by uważali, uczestniczyli w lekcji i należycie doceniali naukę wymaga czegoś więcej niż tylko właściwej organizacji treści nauczania. Jest to także problem motywacji, dyscypliny i różnic indywidualnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.