Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Przebudowa życia rodzinnego

Rzecz jasna jednak, iż przebudowa życia rodzinnego na tej nowej osnowie wymaga szeregu dopełniających zmian w strukturze społecznej w ogóle, a zwłaszcza w zakresie opieki nad dziećmi i ich wychowania. Skoro ojciec i matka wychodzą poza dom i nie mają możności powierzyć opieki nad dziećmi komuiś z domowników, powstaje konieczność instytucji, które mogłyby w tej sytuacji wziąć dziecko w opieką. Muszą być stworzone żłobki, dziecince i- przedszkola, w których dziecko znalazłoby nie tylko opiekę, ale gdzie stosowano by również wobec niego właściwe środki wychowawcze. Społeczeństwo, które angażuje, oboje rodziców do zawodowej pracy, musi postarać się o to, ażeby dzieci pochodzące z takich małżeństw mogły wychowywać się normalnie. Przy spełnieniu tego dezyderatu scharakteryzowane powyżej przeobrażenie życia małżeńskiego nie będzie oczywiście sprowadzać ujemnych konsekwencji i w stosunku do dzieci, i w stosunku do wzajemnego pożycia małżonków. Trzeba tu przyjąć, że techniczne i organizacyjne ułatwienia w otrzymywaniu posiłków rozwiążą również trudności w zakresie gospodarstwa domowego, którego struktura nie będzie pozwalała na sporządzanie i przygotowywanie wszystkiego w ramach domu.

Rzecz zrozumiała jednak, iż tam, gdzie wymienione powyżej tendencje do przebudowy struktury rodzinnego życia są już czynne, ale wpływ ich jest jednostronny, gdyż nie odpowiada mu kompensujące działanie całości życia społecznego, tam przemiany te muszą doprowadzić do fatalnych skutków w odniesieniu do dzieci. Zjawia się zaniedbanie wychowawcze, które w konsekwencji prowadzi do wykolejenia dzieci i do sprowadzenia ich na drogę przestępstwa. Dzieje się to zwłaszcza wtedy, gdy do czynników poprzednio wymienionych przyłącza się nędza materialna rodziców, gdy warunki pracy są tak ciężkie, iż nawet zajęcia zawodowe obojga rodziców nie stwarzają dostatecznej finansowej podstawy do zaspokojenia chociażby tylko fizycznych potrzeb potomstwa. Stwierdzono niejednokrotnie, jak o tym będzie jeszcze mowa w następnym rozdziale, iż właśnie powyższe warunki dają najwyższy procent przestępstwa młodocianych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.