Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Przewidywanie i selekcja w procesie kształcenia

Spora część pracy nauczyciela wymaga przewidywań co do rodzaju i wielkości zmian mogących nastąpić wskutek rozmaitych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych. Na podstawie naszych przewidywań musimy podejmować nieraz po kilka decyzji dziennie: dotyczą one selekcji: (1) uczniów pod kątem określonych oddziaływań oraz (2) materiałów i technik nauczania odpowiednich do stopnia przygotowania poszczególnych uczniów. Tak rozumiana prognoza sprowadza się po pierwsze do ustalenia, jakie umiejętności stanowią wyjściowy warunek uporania się z nowym zadaniem i, po drugie, do stwierdzenia, czy dany uczeń już je opanował. Uzyskaną na ten temat informację wykorzystuje się najczęściej do podjęcia decyzji na temat tego, od jakiego miejsca w sekwencji czynności uczenia się rozpocząć pracę z określonymi uczniami w zależności od ich dotychczasowych umiejętności.

Nasze przewidywania służą najczęściej za podstawę decyzji w trakcie codziennej pracy z uczniami, polegającej na przerabianiu programu w zakresie rozmaitych tematów (w aspekcie poznawczym, emocjonalnym i psychomotorycznym) z uwzględnieniem stopnia ich zaawansowania. Pan Owen na przykład, musi ustalić, którzy spośród jego uczniów mają dostateczne przygotowanie do podjęcia nauki o głównych przyczynach ubóstwa we współczesnym świec ie. Inaczej mówiąc, powinien on przewidzieć, którzy uczniowie odniosą korzyść z kolejnego etapu sekwencji uczenia się zagadnień społecznych. Można oczekiwać, że zdoła on na podstawie swoich przewidywań przyporządkować poszczególnych uczniów różnym ogniwom sekwencji, w których będą stosowane różne materiały i metody. Jednakże migawkowe spojrzenie na jego pracę w klasie każe wątpić w to, że mu się to rzeczywiście uda. Wydaje się raczej, że pan Owen postanowił utrzymać jednolite tempo dla całej klasy i przejść do następnego tematu w systemie nauczania grupowego, mimo iż z przeprowadzonych testów wynika niezbicie, że spora część uczniów nie osiągnęła jeszcze należytej gotowości. W rezultacie jego decyzji zaledwie garstka uczniów poradzi sobie z kolejnymi zagadnieniami sekwencji tematycznej. Myślę zresztą, że on sam właśnie tego się spodziewa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.