Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Psychologia a biologia i nauki społeczne

Psychologia jest nauką powiązaną zarazem z biologią i naukami społecznymi. Te wzajemne powiązania stanowią podstawę, na której można opisywać zarówno normalne cechy procesu starzenia się człowieka, jak i cechy patologiczne. Autor pominął prawie wszystkie informacje o badaniach nad zwierzętami, ponieważ, jak dotychczas, nie wydaje się, aby ich wyniki były sprzeczne z głównymi rezultatami badań dotyczących starzenia się człowieka. Zagadnienia ekonomiczne i dotyczące opieki społecznej zostały tylko zasygnalizowane, ponieważ wykraczają poza zakres problematyki tej książki (16 -17). Chociaż treść książki odzwierciedla zainteresowania osobiste autora, starałem się jednak zachować równowagę w przedstawianiu zagadnień uwzględniając dorobek innych badaczy. Nie unikałem wprawdzie omawiania zagadnień technicznych i treści specjalistycznych, podaję jednak tylko zasadnicze informacje na ten temat, albowiem nie można oczekiwać, że wszyscy czytelnicy będą znali podstawowe fakty dotyczące biologii człowieka, nauk społecznych, psychiatrii, psychologii eksperymentalnej, testów, statystyki oraz metodologii badań.

Studia dotyczące procesu starzenia się nie mają charakteru jednorodnej dyscypliny naukowej, lecz korzystają z wyników różnorodnych badań nad wpływem wieku na człowieka. Innymi słowy, są to badania „międzydyscyplinarne”, korzystające ze wszystkiego, co inne nauki wnoszą do poznania tematyki. Postępy w zakresie gerontologii są związane z postępami poszczególnych dyscyplin naukowych, które są jej elementami składowymi.

Większa część literatury traktującej o procesie sta rżenia się jest bardziej interesująca z punktu widzenia badań nad kulturą i filozofią, aniżeli ze względu n jej walory naukowe. Niektóre pozycje sięgają czasów starożytnych i zawierają mieszaninę wiadomości cennych i bezwartościowych (18). Nawet wnikliwa intuicja ludzi starożytnych nie mogła zastąpić ścisłych, chociaż jeszcze ograniczonych, obserwacji i teorii oprą cowanych przez badaczy współczesnych. Badania naukowe nad starością są stosunkowo młode. W XIX wieku prowadzono niewiele badań, zainteresowanie ty tematem wzrosło nieznacznie po I wojnie świato w ej, a osiągnęło swój szczyt po drugiej wojnie (19 – 21).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.