Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Reguły karania

Obecnie możemy już podsumować nasze ustalenia na temat kary i połączyć je w proste reguły. Dalej zestawimy te reguły z naszymi regułami wzmocnienia pozytywnego. Wynikiem takiej syntezy będzie kilka skutecznych strategii, które będziemy mogli stosować w celu przejścia od motywacji i dyscypliny do kierowania sobą. Reguła wyższego rzędu: Reakcje ukarane zostają stłumione: organizm unika kary lub ucieka od niej. Reguły proste:

– A. Zanim zastosujesz karę, zapytaj sam siebie:

– 1. Dlaczego stosuję karę?

– 2. Czy są jakieś alternatywne metody, które można’ by zastosować zamiast kary?

– 3. Czy mój sposób nauczania jest właściwy? Czy spełnione są wszystkie warunki nauczania?

– B. Gdy już stosujesz karę:

– 1. Niemal każdy bodziec może działać jako bodziec karzący: zachowanie Twoich uczniów powie Ci czy stosowane przez Ciebie bodźce karzące spełniły swoje zadanie.

– 2. Należy karać natychmiast po niewłaściwej reakcji: należy karać raczej na początku zachowania typu molarnego niż na końcu.

– 3. Od samego początku użyj takiej kary, która stłumi niewłaściwe zachowanie: stopniowo wycofuj bodźce karzące.

– 4. Upewnij się, że istnieją dostępne dla uczniów, alternatywne zachowania właściwe.

– 5. Karz spokojnie, „w cztery oczy” i poprzez naturalne konsekwencje zachowania.

– 6. Bądź konsekwentny: karz każdy akt niewłaściwego zachowania: nie ostrzegaj – działaj.

– 7. Działaj wybiórczo: karz jedynie akty zachowań niewłaściwych.

– 8. Bądź rozważny: dbaj o swoich uczniów: „przyłapuj ich na dobrych uczynkach”.

– 9. Nie zastępuj karą motywacji i dobrego nauczania.

– 10. Pamiętaj, Twym celem jest samosterowanie.

Strategie skutecznego kierowania klasą szkolną

Do najefektywniejszych strategii kierowania klasą szkolną należą raczej strategie mieszane, a nie czyste. Są to plany działania, które łączą w sobie idee psychologii humanistycznej z regułami wywodzącymi się z nauki o zachowaniu. Ponadto najskuteczniejsze strategie celowo i wyraźnie łączą ze sobą cele poznawcze i emocjonalne. Cechują je: 1) autentyczna i ludzka troska o uczniów, 2) baczne uwzględnianie warunków nauczania, 3) pozytywne wysiłki na rzecz przyciągania uwagi uczniów, 4) konsekwentne posługiwanie się odpowiednimi technikami osłabiania zachowań, które zakłócają uczenie się w klasie. Owe cechy skutecznych strategii określają łącznie wysoki poziom kwalifikacji pedagogicznych, który sprzyja osiągnięciu przez ucznia umiejętności kierowania sobą.

Przyjrzyjmy się pokrótce, jaki jest udział każdego z wymienionych czterech elementów składowych, które w sumie decydują o kwalifikacjach pedagogicznych. Później połączymy te elementy w pewną strategię ogólną, dzięki której można w szerokim zakresie rozwiązywać problemy, z jakimi zetkniesz się przy kierowaniu klasą szkolną. Następnie przedstawię kilka przykładów, które pomogą Ci w pełni zrozumieć znaczenie i wartość tej strategii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.