Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Reguły wzmacniania cz. III

Kilka przykładów pomoże nam zobaczyć, jak można stosować zasady podanej wyżej strategii przy wykorzystaniu materiałów konkretnych. Lipę i Jung (1971) proponują kilka ich rodzajów, m. in.: 1) udzielenie publicznej pochwały tym, którzy wykonują zadania w sposób właściwy – wypisanie ich nazwisk na tablicy, umieszczenie tabliczek na ich ławkach lub przesłanie pisemnej notatki rodzicom, 2) pozwolenie obejrzenia uczniom początku jakiegoś ciekawego filmu i wyświetlenie jego zakończenia dopiero wtedy, gdy odrobią zadanie, 3) odnotowanie czasu, przez jaki wszyscy lub niektórzy uczniowie uważali i pracowali nad zadaniem w sposób właściwy i nagrodzenie ich odpowiednio długim czasem wolnym, zabawami, opowieściami i innymi przywilejami.

Jedzenie – w małych ilościach – jest konkretnym materiałem, którego można z powodzeniem użyć do motywowania uwagi i reakcji uczniów. Lekcje, które „dają się zjeść” będą z dużym stopniem prawdopodobieństwa skupiały uwagę, jeśli tylko jedzenie zostanie sprzężone z właściwymi zachowaniami. Załóżmy na przykład, że chcemy by nasi uczniowie opisali w formie pisemnej swoje obserwacje. Ponieważ wcześniej nie nabyli tej umiejętności, trzeba ich jej nauczyć stopniowo, drogą kolejnych przybliżeń. Doświadczenie tego rodzaju można wypełnić znaczącą treścią dzięki użyciu konkretnych materiałów. (Przypomnij sobie co mówił Ausubel o wadze i znaczeniu posługiwania się w pracy z uczniami konkretnymi materiałami, zwłaszcza w uczeniu się metodą odkryć.) Niewielka ilość jedzenia o wyraźnie określonym zapachu, smaku, kształcie, wielkości, określona w dotyku, itp., która może zostać zjedzona w trakcie lekcji lub po niej, będzie stanowiła podstawę pełnych treści ćwiczeń pisemnych, oraz będzie pełniła rolę bodźca wzmacniającego uwagę i właściwe reagowanie w trakcie zajęć.

Czytając podane niżej przykłady spróbuj dostrzec, jak zostały w nich zastosowane reguły wzmacniania. Nie wiem, jak dalece trzeba Ci w tym pomóc. W każdym razie w przykładzie 1. przedstawiam sytuację tak, jak ona przebiegała. W przykładach 2., 3. i 4. podaję nieco więcej komentarzy. Po wykonaniu zadania kontrolnego 9-2, dobrze byłoby ponownie przeczytać przykład 1.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.