Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

REKRUTACJA DO BADAŃ

Większość eksperymentów i badań psychometrycz- nych, dotyczących wpływu starzenia się, przeprowadzano na osobach zgłaszających się do badań dobrowolnie, przy czym stosowano pewne ograniczenia przy przyjmowaniu kandydatów. Można przypuszczać, że jedynie badania przeprowadzane w wojsku były wolne od wpływu cech charakteryzujących ludzi, którzy dobrowolnie zgłaszają się do badań jednakże mężczyźni i kobiety służący w wojsku nie stanowią grupy najbardziej reprezentatywnej dla szerokiej populacji, a grupy żołnierzy różniących się wiekiem nie są porównywalne. Różne są przyczyny, dla których ludzie dobrowolnie zgadzają się (lub nie zgadzają się) na poddanie badaniom psychologicznym (26 – 27). Przyczyny te są prawdopodobnie analogiczne u ludzi starszych i młodszych. Niektórzy ludzie obawiają się sprawdzania ich zdolności i z niechęcią przyjmują sytuacje, których w pełni nie rozumieją. Inni chcieliby uzyskać obiektywną ocenę swych zdolności. Postawa samoobrony u jednych ludzi powoduje odmowę poddania się pró- bom testów, u innych jest przyczyną decyzji pozytywnej. Ludzie starsi mają o wiele więcej obiektywnych przyczyn do obaw, że będą wykonywać testy gorzej niż młodzi nic zatem dziwnego, że częściej przewidują błędy lub słabe wyniki i przepraszają za nie. Człowiek starszy, bardziej świadomy swych zmniejszonych możliwości, angażuje się bardziej emocjonalnie niż młody, a na wyniki testów może oddziaływać obawa przed błędami, zbytnia ostrożność itp.

W badaniach z zakresu medycyny lub opieki społecznej łatwiej uzyskać próbki reprezentatywne dla ściśle określonych populacji, jednak i wówczas dla przełamania oporów potrzebny jest zwykle bezpośredni kontakt z badanym. Udział w badanej grupie ludzi zgłaszających się dobrowolnie może mniej zniekształcać wyniki niektórych badań – np. nad zjawiskami percepcyjno-motorycznymi, postawami i przystosowaniem osobowości, natomiast silniej oddziałuje na wyniki badań nad cechami intelektualnymi. Krótkie, przypadkowe wywiady, stosowane w badaniu opinii publicznej czy popytu rynkowego, mogą być również przydatne w badaniach psychologicznych, pod warunkiem właściwego doboru grupy badanej. Jeśli raz nawiązany zostanie kontakt z badanym, można go utrzymać dłużej, a psychologowie prowadzący eksperymenty i badania psychometryczne mogą wielokrotnie korzystać z dobrze dobranej grupy, ustalając dzięki temu bardziej rzetelne normy zachowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.