Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

RELIGIE NA ŚWIECIE

Buddyzm został założony w Indiach przez Siddhartę Gautamę, reformatora zwanego Buddą (tzn. przebudzony), w VI w. p.n.e. Jego osobista charyzma przyciągała wielu wyznawców, którzy szerzyli jego poglądy w Azji Środkowej i Południowo-Wschodniej, Chinach, Korei i Japonii. Buddyzm ma teraz około 250 milionów wyznawców.

Według buddyzmu życie składa się z cierpienia. Nieszczęście jest wszędzie, jego początek tkwi w ludzkim pożądaniu przyjemności. Pożądanie to może zostać wykorzenione, jeśli człowiek będzie szedł Ośmioraką Ścieżką Szlachetności, która kładzie nacisk na należyte: wiarę, postanowienie, mowę, czyn, życie, dążenie, pamiętanie oraz zagłębianie się. Buddyzm podkreśla znaczenie współczucia i litości dla innych i uznaje, że rozwiązanie problemów świata zależy od zmiany osobowości oraz rozwoju wyższego poziomu duchowości.

Podobieństwo buddyzmu do hinduizmu jest oczywiste, z tą różnicą, że buddyzm nie wspiera systemu kastowego w sposób bezpośredni. W obu religiach działanie przez dobre uczynki oraz tworzenie duchowych wspólnot jest dostępne zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Kolejną cechą wspólną tych religii jest brak personifikacji Boga oraz pochodzenie od charyzmatycznego przywódcy.

Konfucjanizm powstał w V w. p.n.e. na podstawie nauki K’ung-fu-cy, bardziej znanego jako Konfucjusz. Przez ponad 2000 lat, aż do początku tego stulecia, konfucjanizm był oficjalną religią w Chinach. Chociaż rewolucja 1949 r. ustanowiła Ludową Republikę Chin i osłabiła religijność w tym kraju, na święcie jest około 150 milionów wyznawców konfucjanizmu, głównie w Chinach.

Konfucjusz podzielał zatroskanie Buddy o cierpienia ludzi biednych. Podkreślał znaczenie osiągnięcia osobistego zbawienia przez prawe uczynki. Głównym pojęciem w konfucjanizmie jest żen (humanitarność), zgodnie z którym moralność i lojalność wobec innych powinna przezwyciężyć interes własny. W poglądach Konfucjusza jest niewiele odniesień do zjawisk i sił nadprzyrodzonych, toteż niektórzy uważają, że konfucjanizm nie powinien być uważany za religię. Ponieważ posiada on jednak rozbudowany system wierzeń i praktyk, wielu ludzi go za religię uznaje.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.