Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

Różne kwestie dotyczące teorii osobowości – ciąg dalszy

Istnieją teorie, które wywodzą się z obserwacji zachowań patologicznych i koncentrują się na ich opisie. Inne teorie nastawione są na to, co jest zgodne z normą lub lepsze od normy. Oczywiście teorie, które opierają się na obserwacjach pochodzących z klinik psychiatrycznych, poradni i ośrodków terapeutycznych, mają więcej do powiedzenia na temat zachowań dewiacyjnych lub patologicznych. Natomiast te teorie, które wywodzą się z badań nad dziećmi i studentami, opisują raczej zachowania osób mieszczących się w granicach normy.

W tym miejscu kończymy naszą listę dymensji różnicujących poszczególne teorie osobowości. Mamy nadzieję, iż czytelnik będzie je miał na uwadze, czytając rozdziały przedstawiające poszczególne teorie osobowości, ponieważ dopiero wtedy przedstawione przez nas uwagi będą mogły być pełniej i lepiej zrozumiane. Stanie się wówczas jasne, iż najbardziej charakterystyczne cechy tych teorii wynikają z wyborów teoretycznych dotyczących tych kwestii, które przedstawiliśmy powyżej. W ostatnim rozdziale rozpatrzymy ponownie te wymiary czy problemy, odnosząc je do konkretnych teorii osobowości omówionych w kolejnych rozdziałach.

Na tym zakończymy nasze wstępne rozważania i możemy już przejść do właściwego tematu tej książki – to jest do samych teorii osobowości. Jeśli z tego, co przedstawiliśmy dotychczas, czytelnik miałby zapamiętać tylko jedną myśl, to chcielibyśmy, aby było to po prostu wrażenie, iż teorie osobowości są próbami sformułowania czy przedstawienia znaczących aspektów zachowania człowieka, a ich płodność powinna być oceniana przede wszystkim na podstawie tego, czy stanowią one skuteczną zachętę do badań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.