Dobry psycholog z Warszawy. Skuteczna pomoc psychologiczna. Zadzwoń po badanie!

JAK BARDZO RÓŻNIĄ KOBIETY I MĘŻCZYŹNI

Przedstawiciele obu płci mają zarówno hormony żeńskie, jak i męskie, ale kobiety posiadają więcej hormonów żeńskich, a mężczyźni – męskich. Cho- go nie jest naukowo uprawomocnione, to jednak jest oczywiste, że wyższy po-

::iom hormonów męskich prowadzi do nasilenia się agresji i popędu płciowego u niektórych zwierząt. Jednakże wpływ hormonów na zachowania osobników płci męskiej lub żeńskiej jest zróżnicowany zarówno w obrębie grupy danego gatunku, jak i jednego osobnika w różnych okresach.

Mężczyźni są z reguły wyżsi i ciężsi niż kobiety, mają także silniejsze mięśnie. W pewnym sensie różnice te umożliwiają im dominację nad kobietami. Z innego punktu widzenia jednak kobiety uznaje się za bardziej wytrzymałe od mężczyzn, bo chociaż liczba płodów męskich jest większa niż żeńskich, to większa jest ich umieralność przed urodzeniem i w młodym wieku. Chociaż więc poczętych jest 140 płodów płci męskiej i rodzi się 106 noworodków płci męskiej na 100 dziewczynek, to różnica ta znika, nim ukończą 25 lat, a po ukończeniu 65 roku życia proporcje zostają odwrócone (85 mężczyzn na 100 kobiet).Wśród noworodków większa jest także liczba kalekich chłopców niż dziewczynek, a także częstsze są upośledzenia dziedziczne. Wydaje się też, że płeć żeńska ma większą tolerancję na ból i jest bardziej odporna na choroby. Istnieją zatem wystarczająco liczne dowody na różnice biologiczne między płciami. Niektóre z nich są korzystniejsze dla kobiet, inne dla mężczyzn.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.